Loading...

Psihologija

Uz brojne marketinške strategije i alate, za unapređenje savremenog poslovanja se sve češće primenjuju i različite psihološke tehnike, a koje imaju za cilj da kvalitet radnog procesa unaprede, odnosno da zadovoljstvo svakog člana određenog kolektiva podignu na zadovoljavajući nivo.

img-responsive

Kurs i obuka - pravilno upravljanje vremenom

Šta se podrazumeva pod odrednicom Time management uče svi polaznici tokom konkretne edukacije. Pored ostalog se upoznaju i sa pravilima te vrste menadžmenta, a u toku prakse im biva objašnjeno kako se ona moraju uvrstiti u poslovni proces.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - umetnost i veštine pregovaranja

Predviđeno je aktuelnim nastavnim programom da polaznik pohađa i teorijski deo, ali i da učestvuje u specijalno osmišljenim vežbama, te da nauči koja se pravila i tehnike moraju primenjivati da bi proces pregovaranja bio što uspešniji.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za NLP

Za vreme trajanja teorijskog dela navedene edukacije, polaznik uči šta je to neurolingvističko programiranje i kada se primenjuje. A u toku praktičnog rada, odnosno vežbi biva upoznat sa pravilnom implementacijom različitih NLP tehnika.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za kontrolisanje stresa na radu

Prvenstveno će polazniku biti objašnjeno koja je definicija stresa i u kojim slučajevima se on javlja na poslu. Isto tako će naučiti praktično da koristi različite tehnike, čija primena ima za cilj držanje stresnih situacija pod kontrolom.

Više

Psihologija

Uz brojne marketinške strategije i alate, za unapređenje savremenog poslovanja se sve češće primenjuju i različite psihološke tehnike, a koje imaju za cilj da kvalitet radnog procesa unaprede, odnosno da zadovoljstvo svakog člana određenog kolektiva podignu na zadovoljavajući nivo. Zato ne treba da čudi što se sve češće govori, upravo o psihološkom aspektu i u poslovanju, pa se shodno tome i javlja povećana potreba za licima koja su osposobljena za pravilnu implementaciju tih tehnika.

Samim tim i specijalizovani kursevi i obuke za zanimanja u okviru kategorije psihologija, a koje navedena obrazovna institucija ima u svom redovnom nastavnom programu, svakako dobijaju na značaju. Upravo njih i pohađaju sva lica koja žele da se specijalizuju za primenu određenih tehnika i alata, a bi na taj način poboljšali kvalitet svog radnog učinka, te posredno izvršili uticaj i na poslovanje određene firme u kojoj su zaposleni.

Njima se nudi mogućnost da pohađaju specijalizovanu edukaciju i da se na taj način osposobe za pravilno upravljanje vremenom. A svima koji su zainteresovani za upoznavanje sa posebnim alatima, to jest sa takozvanim neurolingvističkim programiranjem se nudi obuka i kurs za NLP.

Isto tako se u ponudi ove škole nalazi i specijalizovani seminar za kontrolisanje stresa na radu, ali i kurs i obuka - umetnost i veštine pregovaranja.

Za koju god od pomenutih edukacija da se kandidat odluči, svakako mora znati da je ona usklađena sa propisanim standardima, a da on njenom tačnom programu odlučuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao institucija koja jedina ima u tom slučaju nadležnost.

U zavisnosti od toga koje tačno obuke i kursevi za zanimanja u oblasti psihologije zanimaju kandidate, te od kvalifikacija koje je svako od njih pojedinačno do tog momenta stekao, će zavisiti i da li im je omogućena dokvalifikacija, te prekvalifikacija ili stručno osposobljavanje za određeni obrazovni profil. A svakako oni odlučuju i da li će nastavu pohađati redovno ili će se, ipak opredeliti za vanredno školovanje u okviru konkretne oblasti.

Nešto o čemu se naročito vodi računa o ovoj školi jeste izbor predavača, te se uvek biraju oni koji svojim znanjem i iskustvom dokazuju da su u određenoj oblasti svakako najbolji. A uz to, svi profesori nastoje i da stečene veštine nadograde, tako da i oni sami pohađaju brojne specijalizovane seminare, kroz koje stiču dodatna znanja u navedenoj oblasti.

Budući da skoro svaki kurs i obuka za zanimanja u okviru kategorije psihologija uključuje i vežbe, odnosno praktičan rad, to se mora naglasiti da se isključivo ona lica, koja su za konkretnu temu specijalizovana i angažuju za sprovođenje tog dela edukacije.

Kada je u pitanju teorijski segment, to jest predavanja, koja sve obuke i kursevi za obrazovne profile u navedenoj oblasti, naravno obuhvataju, svaki prijavljeni polaznik će odabrati gde će ih pratiti i po kom principu. Da malo pojasnimo, taj deo edukacije se može pohađati ili online ili na klasičan način, kada se očekuje da kandidati predavanja pohađaju u okviru prostorija ove obrazovne institucije. Mora se naglasiti da je uslov za praćenje teorijskog dela svake od prethodno navedenih edukacija preko interneta, obavezno posedovanje računara i to sa tačno utvrđenim karakteristikama. Svakako će onaj polaznik, koji se opredeli za takvu vrstu edukacije morati i tačno određeni program na svoj kompjuter da instalira, a kako bi bez ikakvih smetnji mogao da prati taj deo nastave. Uz to što mogu odabrati da predavanja pohađaju u grupi, svaki pojedinačni prijavljeni se može opredeliti i za individualnu ili nastavu u paru, odnosno takozvanu poluindividualnu. Zvaničnom upisu na odabranu edukaciju prijavljeni imaju obavezu da prisustvuju lično, ali i da svu potrebnu dokumentaciju tada prilože. a već prilikom zvaničnog prijavljivanja će dobiti i to od strane ovlašćenog lica ove institucije, precizne podatke o tome koja dokumenta će morati da prilože, kako bi se upisali. Princip prijavljivanja bira svaki zainteresovani, te ima mogućnost da svoje ime i prezime, odnosno broj telefona i datum rođenja ili izdiktira službeniku škole preko telefona ili da pošaljem mejl - om, a podrazumeva se da u toku radnog vremena može i lično da dođe u školu, te tako i izvrši zvaničnu prijavu.

Valjalo bi još reći i to da, nakon što se izabrani kurs i obuka za određeni obrazovni profil u okviru kategorije psihologija završi, svaki pojedinačni polaznik će od škole dobiti diplomu, a što je i zvanično priznati dokument o sertifikovanosti. Morali smo ovo da istaknemo, zato što upravo to pitanje mnoge zainteresovane zanima, pa je vrlo važno da budu tačno informisani o sticanju diplome i njenoj validnosti. Prvo što bi trebalo da učine jeste da zvanično zahtevaju, a u onoj poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje u kojoj su prethodno izvršili prijavu, upis te diplome u svoj radni dosije. A generalno im je omogućeno da, kad god imaju za tim potrebu, taj sertifikat primenjuju u praksi, to jest da upravo uz njegovu pomoć dokazuju da poseduju sve potrebne kvalifikacije zabavljanje određenim poslom.