Loading...

Računari

Sa sigurnošću sme da bude naveden podatak da su specijalizovani kursevi i obuke računara najtraženiji u okviru ove obrazovne institucije. A razlog za to je, kako se pretpostavlja, vezan za zahteve mnogih poslodavaca, budući da se validan sertifikat o osnovnoj računarskoj pismenosti obično zahteva prilikom zaposlenja na različitim radnim pozicijama.

img-responsive

Kurs i obuka za Adobe Dreamweawer - napredni nivo

Znanja vezano za korišćenje ovog programa koja poseduju, polaznici će moći da nadograde, tako da će se upoznati sa protokolom i njegovim vrstama, a naučiće i da formatiraju tekst uz primenu naprednih opcija i da koriste različite editore.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Adobe Flash - napredni nivo

Primarno će se predavači fokusirati na predstavljanje naprednih opcija, koje se odnose na zvuk i video. Omogućiće prisutnima da upoznaju i mnoge druge funkcije koje važe za napredne, te će ih naučiti i da pravilno postave sajt na internet.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - ASP.NET Web Development

Obaveza je polaznika da pohađaju i predavanja i praksu, a tokom edukacije će steći osnovna znanja web development - a. Svakako će upoznati i korake koji moraju biti izvršeni, da bi sajt ove vrste mogao na server da bude pravilno postavljen.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Administracija Solaris - UNIX - a

Na koji način funkcioniše čuveni operativni sistem otvorenog koda i kako se mora izvršiti njegova administracija je osnovna tema edukacije, a polaznici uz praksu pohađaju i teorijski deo, te stiču visok nivo znanja u konkretnoj oblasti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Administrator UNIX-a

Budući da polaznici treba da poseduju znanja vezano za rad u ovom operativnom sistemu, to će ova edukacija biti primarno usmerena na proces administracije. Tokom prakse će oni naučiti da vrše administraciju u okviru različitih verzija.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Adobe paket za web dizajn - napredni nivo

Podrazumeva se da će svaki polaznik konkretne edukacije imati priliku da nadogradi znanja koja ima. Nastava će biti usmerena na napredno korišćenje programa Adobe Dreamweaver, kao i programa Adobe Flash ActionScript 3 i Adobe Photoshop.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Adobe paket za web dizajn - početni nivo

Tokom nastave će se polaznici upoznati sa oblašću web dizajna, te naučiti samostalno da koriste osnovne funkcije u tri programa iz Adobe paketa i to Adobe Dreamweaver, Adobe Flash i Adobe Fireworks, a akcenat će biti stavljen na praksu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - CSS - napredni

Sasvim je jasno da polaznici treba da poznaju konkretni programski jezik, tako da će profesori tom prilikom da im objasne šta je to Responsive dizajn i u kojim slučajevima se on primenjuje, a upoznaće i napredne opcije navedenog jezika.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - CSS - početni

Definisano je da polaznici pomenute edukacije treba da se upoznaju sa Cascading Style Sheet, to jest CSS - om, te da nauče samostalno da koriste njegove osnovne funkcije. Takođe će predavači da im objasne i kako se u HTML on implementira.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Front Desk operater u hotelijerstvu

Samim tim što je cilj edukacije da se zainteresovana lica osposobe za izvršenje obaveza, koje navedeno radno mesto podrazumeva, to će oni prvo teorijski, a posle i kroz vežbe sa njima biti upoznati i naučiti kako da ih pravilno izvršavaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - HTML - napredni

Na ovom nivou edukacije polaznici će imati prilike da upoznaju napredne opcije, koje HTML dokumenti nude, te će ih predavači naučiti, između ostalog koje se formule i frejmovi tom prilikom koriste, a upoznaće i ostale napredne opcije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - HTML, CSS, jQuery

Edukacija će omogućiti zainteresovanima da se upoznaju sa osnovama rada u navedenim programskim jezicima. Ističemo da će fokus biti usmeren na praksu, tako da će prisutni po završetku pomenutog kursa moći da koriste pravilno svaki od njih.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Joomla 3.0

Podrazumeva se da će prvo biti prezentovane osobenosti Joomla 3.0 platforme, a posle toga će prisutni imati prilike kroz praktičan rad da nauče na koji način se mora izvršiti administracija određenog sadržaja i kako se vrše podešavanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - LINUX - osnovni

Mada je definisano da se edukacija bavi ovim operativnim sistemom i da omogući prisutnima da nauče pravilno da ga koriste, svakako će se profesori osvrnuti i na osnovnu razliku između njega i ostalih, a primarno se misli na Unix i Windows.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - LINUX administracija

Budući da polaznici već imaju osnovna znanja o radu u ovom operativnom sistemu, to će predavači da im omoguće da se upoznaju sa brojnim opcijama vezano za administraciju, koje su u okviru njega dostupne, te da nauče pravilno da ih koriste.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Microsoft SQL Server 2012 - Administrator baze podataka

Svakako će polaznici primarno da saznaju koje su osobenosti navedene platforme. Posle toga je predviđeno da ih profesori upoznaju sa korišćenjem specijalizovanih alata, te sa postupkom konfigurisanja servera i sa pravilnom administracijom.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Microsoft SharePoint 2010 razvoj aplikacija

Biće omogućeno prisutnima da se upoznaju sa Quick Apps i da nauče koji se paketi koriste sa ciljem boljeg deljenja različitih vrsta informacija. Teorijski i praktično će naučiti pravilno da koriste alate, koji se primenjuju tom prilikom.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Paket za grafički dizajn - napredni nivo

Iako će se predavači primarno fokusirati na praktičan rad, oni će polaznicima kroz predavanja predstaviti mnogobrojne napredne opcije koje su dostupne u okviru programa Adobe Illustrator, odnosno Adobe Photoshop i u programu Adobe InDesign.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Paket za grafički dizajn - početni nivo

Programi koji će biti obrađivani su Adobe InDesign, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Planom prema kome se navedena edukacija organizuje je određeno, da polaznici nauče u svakome od njih pravilno da rade i da koriste osnovne funkcije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Podešavanje i instalacija Windows 7 za klijente

Pravilnikom je definisano da edukacija obuhvati teorijski i praktični deo. Kroz brojne primere će polaznici naučiti kako da pravilno odgovore na zahteve klijenata, te da u skladu sa njima instaliraju navedeni operativni sistem i podese ga.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća

Pored toga što će upoznati osnov rada ovog specijalnog operativnog sistema, prisutni će dobiti informacije i o problemima koji mogu da se jave prilikom korišćenja, te će naučiti pravilno da ih otklanjaju i da korisnicima pružaju podršku

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Solaris UNIX

Polaznici će naučiti da koriste ovaj operativni sistem takozvanog otvorenog koda. Edukacija će se bazirati na radu u okviru 2 najpoznatije verzije - SXDE (OpenSolaris Express Developer Edition) i SXCE (OpenSolaris Express Community Edition).

Više
img-responsive

Kurs i obuka - SolidWorks

Osnov edukacije će biti upoznavanje trodimenzionalnog, odnosno 3D modeliranja. Prisutni će naučiti samostalno da koriste ovaj softver, a izuzev predavanja njihova je obaveza da pohađaju i praksu, koja je isto tako obuhvaćena programom.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - UNIX - osnovni

Navedene edukacija će obuhvatiti kako predavanja, tako i praksu, a kandidati će imati prilike da se upoznaju sa razvojem konkretnog operativnog sistema. Pored ostalog, naučiće da u skladu sa pravilima koriste različite opcije koje on nudi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Wordpress

Pored toga što će saznati koje su sve prednosti izrade sajta na ovoj platformi, polaznici će prvo teorijski, a onda i kroz praksu ovladati celokupnim postupkom izrade sajta u tom programu, te će naučiti i da ga samostalno postave na mrežu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - jQuery - napredni

Uz to što će se upoznati sa naprednim opcijama u okviru programskog jezika, kandidati će se upoznati i sa postupkom manipulacije kako fotografijama, tako i ostalim sadržajima u određenoj biblioteci, te će naučiti da rade i sa selektorima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - jQuery - početni

Tokom nastave će polaznici upoznati osnovne karakteristike tog programskog jezika, a ukratko će im profesori prezentovati i HTML i CSS. Takođe će naučiti da koriste i različite efekte, ali i stilove i animacije, kao i JavaScript biblioteku.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - specijalista virtuelne bezbednosti

Kako se lice koje je sertifikovano za obavljanje ovog posla primarno bavi zaštitom online podataka, to znači da će akcenat biti stavljen na različite metode koje se u praksi često koriste, a prisutni će upoznati i Zakon o zaštiti podataka.

Više
img-responsive

Kurs i obuka Kurs - HTML, početni

Svakako će osnov navedene edukacije biti usmeren na upoznavanje prisutnih sa HTML dokumentima (HyperText Markup Language). Profesori će ih naučiti kako se sa tim dokumentima radi, a predviđeno je da najveća pažnja bude posvećena praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja - DELPHI

Izuzev upoznavanja sa brojnim funkcijama, a koje su dostupne u okviru navedenog programskog jezika, predviđeno je programom da polaznici i u toku predavanja, ali i na praksi nauče da primenjuju RAD, to jest Rapid Application Development.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja - Izrada igrica u FLASH - u

Po završetku ove edukacije polaznici će u potpunosti ovladati korišćenjem brojnih funkcija koje su dostupne u okviru pomenutog programa, tako da će moći samostalno da izrađuju igrice različite vrste i određenim uređajima ih prilagođavaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja - Java

Budući da je osnovni cilj edukacije da osposobi prisutne za korišćenje ovog programskog jezika, to će ona biti fokusirana na praktičan rad. Polaznici će moći po završetku stečena znanja da primene i koriste nesmetano taj programski jezik.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja - MYSQL baze podataka

Po čemu je specifičan ovaj sistem otvorenog koda će saznati svi prisutni, a svakako će naučiti i da instaliraju MySQL server, odnosno da ga podese u skladu sa zahtevima te će, generalno naučiti da koriste osnovne funkcije koje su omogućene.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja - PHP napredni

Svaki polaznik pomenute edukacije će morati prethodno da se upozna sa osnovama korišćenja ovog skriptnog jezika. U okviru edukacije će naučiti da vrši konvertovanje podataka, te da koristi napredne opcije vezano za promenljive i nizove.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja - PHP za izradu aplikacija za web

Na koji način se Hypertext Preprocessor koristi kada je potrebno neku aplikaciju izraditi će saznati polaznici, a profesori će na predavanjima da im objasne koje je polje primene PHP - a, te će stečena znanja u praksi moći da primenjuju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja - Rad sa bazama podataka u net aplikacijama

Nastava će biti usmerena na LINQ, ali će profesori objasniti i koja je osnovna razlika između njega i SQL - a. Naučiće i kako se koristi Entity framework prilikom rada sa bazama podataka, te na koji način se moraju kreirati LINQ upiti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja - Visual Basic

U skladu sa nastavnim programom, prema kome se konkretna edukacija sprovodi predviđeno je da polaznici pohađaju i teorijski deo i praksu. A svakako će u potpunosti ovladati osnovnim funkcijama koje ovaj programski jezik može da ponudi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja C

Prisutni će se upoznati sa osnovama ove vrste programiranja i sa osobenostima tog programskog jezika. Profesori će se osvrnuti i na njegov istorijski razvoj, a akcenat će biti stavljen na praksu, dok će edukacija obuhvatiti i teorijski deo.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja C++

Uz upoznavanje sa osnovama objektno - orijentisanog programiranja i arhitekture računara, polaznici će imati priliku da nauče kada se navedeni jezik koristi i koje su njegove glavne karakteristike, tako da će moći samostalno da ga koriste.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja Java Script

Svaki pojedinac pre pohađanja kursa treba da nauči da koristi Windows operativni sistem i da izrađuje prezentacije. Na obuci će, pored ostalog biti upoznat sa kreiranjem interaktivnih prezentacija uz primenu tog objektno - skriptnog jezika.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja Java Web Service

Programom se predviđa da kandidati upoznaju glavne funkcije tog programskog jezika. A biće im pružena prilika da nauče da koriste i opcije koje se primenjuju prilikom razvoja brojnih web usluga, a obuka obuhvata teorijski i praktični deo.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja za PYTHON - napredni nivo

S obzirom na to da se radi o višem nivou korišćenja, polaznici će se osposobiti da koriste napredne opcije vezano za naredbe, izraze i promenljive. Biće im objašnjeno i na koji način se interaktivne aplikacije uz njihovu primenu kreiraju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka programiranja za PYTHON - početni nivo

U kojim slučajevima se konkretni programski jezik koristi i koje su njegove osnovne funkcije, ali i kako je on nastao i u kojim slučajevima je potrebno koristiti ga, su teme sa kojima će svakako biti upoznati polaznici navedene edukacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za 3D Studio Max

Zbog čega je važno koristiti ovaj program kada se izrađuju takozvane 3D animacije, ali i kako se mogu obrađivati objekti različitih vrsta u njemu, te koji specijalni efekti su dostupni, su neke od tema sa kojima će se upoznati polaznici.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Adobe Dreamweawer - početni nivo

U okviru ove edukacije polaznici će naučiti da koriste osnovne funkcije programa i da izvrše podešavanja, koja su potrebna. Upoznaće i rad sa klasama, tekstom i slikama, a profesori će im objasniti i šta su kaskadni stilovi i čemu služe.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Adobe Fireworks

Polaznicima će biti predstavljeni pojmovi koji se najčešće u oblasti web dizajna koriste. Ovladaće kako uređivanjem i izradom objekata, tako i vektorskom grafikom. Upoznaće postupak popunjavanja objekata i korišćenja specijalnih efekata.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Adobe Flash - početni nivo

Programom je definisano da svaki polaznik nauči koje su glavne funkcije programa i kako se koriste. Profesori će ih upoznati sa postupkom korišćenja simbola i boja, te će naučiti da rade sa animacijama i da obrađuju slike uz osnovne opcije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za AutoCad 2D

Predviđeno je da polaznici budu usmereni na praktičan rad, a podrazumeva se da će steći osnovna znanja o korišćenju navedenog programa. Izuzev upoznavanja komandi koje se koriste za šrafiranje i kotiranje, naučiće da koriste i mnoge druge.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za AutoCad 3D

Svaki pojedinac koji bude želeo da se osposobi za korišćenje ovog programa će imati priliku da prisustvuje i predavanjima i praksi. Profesori će prisutnima objasniti na koji način se koriste različiti alati i efekti u konkretnom programu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za AutoDesk Inventor - napredni nivo

Prisutni će imati mogućnost da se upoznaju sa naprednim funkcijama, koje konkretni program može da ponudi. Uz to će imati priliku da kroz praktičan rad nauče pravilno da ih koriste i to u slučaju kada je potrebno izraditi složenije modele.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za AutoDesk Inventor - početni nivo

Najpre će profesori teorijski da objasne prisutnima kada se ovaj program koristi i koje osnovne funkcije nudi. Posle toga će praktično te funkcije koristiti i naučiti dvodimenzionalne objekte da izrađuju i pretvaraju ih u trodimenzionalne.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za AutoDesk Maya

Ne samo da će svaki polaznik imati mogućnost da stekne osnovna znanja vezano za rad u konkretnom programu, već će naučiti da pravilno koristi i razne alate, ali i funkcije koje on nudi, a upoznaće se i sa trodimenzionalnim modelovanjem.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Booking administratora (booking.com)

Određeno je da nastava bude fokusirana na praksu, tokom koje će polaznici imati mogućnost da ovladaju svim koracima koji se preduzimaju prilikom administracije navedenog sajta, tako da će u potpunosti biti osposobljeni za samostalan rad.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za CorelDraw

Prvo će teorijski polaznici biti informisani o osnovnim funkcijama, koje program CorelDraw može da ponudi. A prisutni će naučiti da ih pravilno u praksi koriste, s tim da će se profesori primarno fokusirati na Zoom, odnosno na Hand alate.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Facebook oglašavanje

Sa osnovnim pravilima koja konkretna društvena mreža podrazumeva u oblasti oglašavanja će se upoznati svi koji budu pohađali edukaciju. Biće reči i o pravilnom planiranju oglašavanja na taj način, a akcenat će biti usmeren na praktičan rad.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Front Desk operatera

Sem predavanja, edukacija obuhvata i vežbe, tokom kojih polaznici pored ostalog uče na koji način pravilno da komuniciraju sa klijentima, te stiču neophodna znanja da bi ovaj posao obavljali u skladu sa pravilima i maksimalno profesionalno.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za IT analitičara

Da bi svaki polaznik navedene edukacije mogao sa uspehom da obavlja sve one zadatke, koje konkretno radno mesto podrazumeva, on mora detaljno da bude sa njima upoznat, pa upravo na tome će i biti bazirana ova specijalizovana edukacija.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Illustrator - napredni nivo

Brojne su napredne opcije koje program Adobe illustrator može da ponudi, pa će upravo njih upoznati svaki polaznik. Između ostalog će se upoznati sa osnovama web dizajna, te naučiti da koristi pravilno 3D efekte i ostale napredne funkcije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Illustrator - početni nivo

Definisano je programom da polaznici, pored ostalog nauče i osnove pripreme za štampu, te da upoznaju osnovne opcije koje program nudi. Ovladaće obradom objekata i teksta, a naučiće da rade i sa bitmapama, te da koriste konture i slojeve.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za InDesign - napredni nivo

Da bi pojedinac mogao da pohađa ovu edukaciju, mora posedovati znanja o osnovnim funkcijama koje su dostupne u okviru ovog programa. A svakako će imati priliku da se upozna sa naprednim alatima i metodama, te da ih praktično primenjuje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za InDesign - početni nivo

U skladu sa pravilnikom, akcenat navedene edukacije će biti usmeren na praktičan rad. Predviđeno je da polaznici upoznaju osnovne funkcije, koje ovaj program nudi, ali i da nauče pravilno da vrše pripremu različitih sadržaja za štampanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za MS Access (baze podataka)

Trebalo bi prvo polaznici da nauče kako se organizuju baze podataka, a zatim će im biti omogućeno da se upoznaju sa radom u programu Microsoft Access. Naučiće da kreiraju i da pretražuju određenu bazu, ali i da po potrebi menjaju polja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za MS Excel

U skladu sa planom pomenute edukacije, navedeno je da polaznici treba da nauče osnovne opcije programa za izradu tabelarnih kalkulacija da koriste. A svakako će naučiti da kreiraju tabele, unose formule i da konkretna dokumenta uređuju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za MS Excel (napredni)

Kako polaznici ove edukacije svakako poznaju rad u navedenom programu, to podrazumeva da će profesori da ih upoznaju sa brojnim naprednim opcijama, a pored ostalog će naučiti da rade sa grafikonima, te da pravilno koriste različite šablone.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za MS Outlook

Osnovna znanja vezano za korišćenje programa Microsoft Outlook će steći svi polaznici navedene edukacije. Podrazumeva se da će predavači da im objasne i na koji način se kreira mejl, te kako se vrši organizacija sandučeta elektronske pošte.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za MS Word

Programom je definisano da polaznici steknu osnovna znanja korišćenja ovog programa. Profesori će ih uputiti u izradu tekstualnih dokumenata, a naučiće i da ih modifikuju i da opcije formatiranja, koje su ponuđene koriste na pravilan način.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Microsoft napredni poslovni Office paket (Windows, Word, Excel, Internet)

Kako se radi o paketu kurseva na naprednom nivou, to znači da će polaznici imati mogućnost da nadograde znanja vezano za korišćenje programa Microsoft Excel i Word, s tim da će upoznati dodatne opcije koje nude Windows i Internet Explorer.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Microsoft poslovni Office paket (Windows, Word, Excel, Internet)

Navedeni paket je kreiran tako da zainteresovanima pruži mogućnost da nauče kako se koristi internet, te kako funkcioniše Internet Explorer i generalno, Windows operativni sistem, ali i da steknu znanja vezano za rad sa tabelama i tekstom.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Photoshop - napredni nivo

Predavači će prvo teorijski, a onda i kroz praktičan rad naučiti prisutne da koriste sve efekte i alate koje nudi program Adobe Photoshop, a tretiraju se kao napredni. A izuzev Smart objekata i filtera, upoznaće i osnove vektorske grafike.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Photoshop - početni nivo

Kako je u pitanju edukacija za početnike, to će predavači prvo da im objasne koje osnovne funkcije program Photoshop nudi. Zatim će ih naučiti da boje koriste pravilno, te da po potrebi vrše njihovu korekciju i primenjuju potrebne efekte.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za SEO optimizaciju

Šta tačno podrazumeva Search Engine Optimisation (SEO) i zbog čega je važno da se ti alati pravilno koriste u praksi, će naravno biti objašnjeno svakom polazniku konkretne edukacije, a on će naučiti i sve njih pravilno da primenjuje u radu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Windows

Ova specijalizovana edukacija je usmerena na prezentovanje osnovnih funkcija operativnog sistema Windows 7. Polaznici će naučiti samostalno da ga koriste, te će biti upoznati, između ostalog i sa procesom organizacije različitih fajlova.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za administraciju Windows Servera 2012

Nastava će biti usmerena prvenstveno na upoznavanje prisutnih sa načinom rada servera, a posle toga će profesori posebnu pažnju posvetiti prezentovanju pravila koja se tiču administracije. Edukacija će obuhvatiti i teorijski deo i praksu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za administraciju Windows servera 2008

Pored toga što će imati priliku da nauče kako se ovaj server mora instalirati i konfigurisati, polaznici će se upoznati i sa njegovom administracijom. Akcenat će biti stavljen na Remote administration, kada se ona vrši sa udaljene lokacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za etičkog hakera

Sem upoznavanja sa obavezama koje imaju ovi stručnjaci u praksi, polaznici uče i koje sve vrste hakerskih napada postoje, te na koji način se uz korišćenje predviđenih alata određeni računar ili računarski sistem mogu pravilno zaštititi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za implementaciju skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012

Budući da polaznici treba da nauče kako se skladište podaci na serveru ovog tipa, to će edukacija početi od upoznavanja prisutnih sa njegovim osnovnim osobenostima. Biće im prezentovan i Data Warehouse, kao i pravila njegovog korišćenja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za instaliranje i konfiguraciju Windows Servera 2012

Definisano je da prisutni prvo nauče kako pomenuti server funkcioniše. Posle će im profesori u okviru predavanja objasniti kako se on instalira i konfiguriše, uz maksimalno poštovanje zahteva klijenta, što će onda praktično i primenjivati.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za instaliranje i konfiguraciju Windows Servera 2012 - napredni nivo

Svaki polaznik obavezno mora da poseduje osnovna znanja rada sa konkretnim serverom. Tokom navedene edukacije će naučiti da pravilno koristi napredne opcije koje on nudi i to primarno, vezano za postupak njegove instalacije i konfiguracije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za izradu Powerpoint prezentacija

Iako će akcenat biti stavljen na korišćenje onih funkcija, koje navedeni program podrazumeva, polaznici će steći znanja i vezano za samu izradu prezentacija, te će naučiti i koji su njeni osnovni elementi i koja forma mora biti ispoštovana.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za konfiguraciju i otklanjanje problema u Windows Serveru 2008

Ne samo da će prisutni ovladati postupkom konfigurisanja servera ove vrste, već će im profesori kroz brojne primere objasniti i koji su najčešći problemi, koji mogu nastati tada. A objasniće im i na koji način bi oni trebalo da budu rešeni.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za konfiguraciju i rešavanje problema identiteta i pristupa sa Windows Servera 2008 aktivnim direktorijumom

Određeno je da se edukacija prvenstveno usmeri na pravilan pristup aktivnim direktorijumima uz korišćenje navedenog servera. Polaznici će naučiti kako se mora izvršiti konfiguracija i kako se rešavaju pomenuti problemi na pravilan način.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za konfiguraciju i rešavanje problema infrastrukture aplikacija Windows Servera 2008

Uz obradu osnovne teme, polaznicima će biti omogućeno da i nauče pravilno da koriste Windows Deployment Services, ali i Windows PowerShell. A kroz primere će naučiti koje su najčešće poteškoće u praksi i kako se one pravilno mogu otkloniti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka

Pored toga što će predavači svim polaznicima objasniti na koji način konkretni server obavlja predviđene funkcije, oni će ih vrlo detaljno uputiti i u postupak njegovog pravilnog održavanja, a kandidati će uz predavanja pohađati i praksu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL

Da bi neko mogao da pravilno piše upute uz primenu ovog servera, on mora da ovlada takozvanom programskom logikom i da upozna apsolutno sve korake, koji moraju tom prilikom biti ispoštovani, pa će edukacija biti usmerena upravo na te teme.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za planiranje instaliranja Windows Servera 2008

Za vreme nastave će profesori, pored ostalog upoznati prisutne sa osnovnim funkcijama koje su dostupne u okviru ovog servera. A onda će im objasniti kako se uvode takozvani BitLocker - i i kako se vrši instalacija u skladu sa pravilima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu Windows Servera 2008

Koje su osnovne karakteristike konkretnog servera će primarno saznati svaki polaznik edukacije, a zatim će najpre kroz teoriju, pa onda i praksu naučiti da ga pravilno instalira, odnosno konfiguriše i upravlja njime u skladu sa zahtevima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za projektovanje i implementaciju napredne serverske infrastrukture

Šta je to visoko dostupna serverska infrastruktura i kako se vrši virtuelizaciona administracija, će imati priliku da nauči svaki polaznik. Biće reči i o System Center 2012 i o njegovom korišćenju prilikom održavanja Windows 2012 servera.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za projektovanje i implementaciju serverske infrastrukture

Kako bi trebalo da izgleda serverska infrastruktura će doznati polaznici, a profesori će govoriti o automatizovanoj serverskoj instalacionoj strategiji, te će kurs obuhvatiti i primenu strategije vezano za nadogradnju i migracije servera.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za upravljanje AdWords kampanjom

Sa osnovnom definicijom ovakve vrste reklamiranja će primarno da budu upoznati prisutni. Nakon toga će im predavači, kroz adekvatno izabrane primere omogućiti da nauče na koji način se planira ova marketinška strategija i kako se sprovodi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za upravljanje i održavanje Windows 8

Ne samo da će kandidatima biti objašnjeno kako funkcioniše navedeni operativni sistem, već će prvo na predavanjima, a onda i u okviru prakse naučiti da ga pravilno instaliraju, zatim da ga podešavaju i svakako, da vrše njegovo održavanje.

Više
img-responsive

Pripremni kurs i obuka za sticanje ECDL sertifikata - I modul

Podrazumeva se da će tokom konkretne edukacije polaznici ovladati svim onim znanjima, koja se zahtevaju prilikom polaganja ovog specijalizovanog ispita za taj modul. Pored ostalog, naučiće kako se koriste računari i koji su njihovi delovi.

Više
img-responsive

Pripremni kurs i obuka za sticanje ECDL sertifikata - II modul

Osnova navedene edukacije je vezana za korišćenje internet pretraživača Internet Explorer, kao i za rad u programu Outlook Express. Svakako će polaznici da nauče pravilno da ih koriste, a upoznaće se i sa komunikacijom elektronskim putem.

Više
img-responsive

Pripremni kurs i obuka za sticanje ECDL sertifikata - III modul

Polaznici konkretne edukacije će naučiti da koriste Microsoft Word, a ovladaće i postupkom koji je usmeren na rad sa tekstualnim sadržajima. Između ostalog će naučiti da izrađuju dokument u ovom programu i da vrše izmene koje su potrebne.

Više
img-responsive

Pripremni kurs i obuka za sticanje ECDL sertifikata - IV modul

Specijalizovani ispit koji se polaže zarad sticanja navedenog sertifikata u okviru ovog modula je usmeren na proveru znanja vezano za korišćenje Microsoft Excel programa, kao i za rad sa tabelama, tako da će se nastava usmeriti na tu temu.

Više
img-responsive

Pripremni kurs i obuka za sticanje ECDL sertifikata - V modul

Navedeni modul je vezan za program PowerPoint i njegovo korišćenje, pa je predviđeno da polaznici nauče samostalno da pripremaju prezentacije, to jest da ih u ovom programu izrađuju, te da sve neophodne elemente i funkcije tada primenjuju.

Više
img-responsive

Pripremni kurs i obuka za sticanje ECDL sertifikata - VI modul

Navedeni modul je vezan za program PowerPoint i njegovo korišćenje, pa je predviđeno da polaznici nauče samostalno da pripremaju prezentacije, to jest da ih u ovom programu izrađuju, te da sve neophodne elemente i funkcije tada primenjuju.

Više

Računari

Sa sigurnošću sme da bude naveden podatak da su specijalizovani kursevi i obuke računara najtraženiji u okviru ove obrazovne institucije. A razlog za to je, kako se pretpostavlja, vezan za zahteve mnogih poslodavaca, budući da se validan sertifikat o osnovnoj računarskoj pismenosti obično zahteva prilikom zaposlenja na različitim radnim pozicijama. Isto tako, u praksi postoji potreba i da zaposleni poseduju dokaz o određenom nivou znanja korišćenja specijalizovanih programa, što su edukacije koje svakako Obrazovni centar Akademije Oxford ima u ponudi.

Primarno se mora naglasiti da apsolutno svaka obuka i kurs računara može da bude organizovana u jednoj od poslovnica ove institucije, a kada je obezbeđeno korišćenje vrhunske opreme, s tim što zainteresovani mogu da izaberu nastavu da pohađaju i online. U tom slučaju se od njih zahteva da joj pristupaju preko ličnog kompjutera, pa se samim tim ne može garantovati za visok kvalitet edukacije, jer to zavisi od karakteristika samog računara.

Ko god odluči da savlada rad u određenom programu ili, pak da unapredi znanja koja je do tog trenutka stekao, bi trebalo prvo da izvrši zvaničnu prijavu za pohađanje izabrane edukacije. A od njega se očekuje da predstavniku institucije organizatora pruži sve potrebne informacije, koje uključuju kako ime i prezime zainteresovanog, tako i njegov datum rođenja, s tim da je svako obavezan da navede i informacije za kontakt, kako bi dobio obaveštenje o postupku upisa i obaveznoj dokumentaciji.

Zapravo je naglašeno da se nakon prijave sprovodi upis i to isključivo ukoliko je kandidat lično prisutan. Naravno da će svakoga od njih, ovlašćeno lice konkretnog predstavništva prethodno obavestiti o dokumentima koja bi trebalo tada da budu priložena.

Uz to je vrlo važno da se prilikom upisa polaznik opredeli koji tip edukacije želi da prati, budući da su u ponudi ne samo klasična i online nastava, već je predviđeno da se sve obuke i kursevi računara organizuju ili u okviru grupne nastave ili za pojedinačnog polaznika (individualna), te za njih dvoje istovremeno (poluindividualna edukacija).

Svakako se mora naglasiti da se u okviru ove institucije organizuje kurs i obuka programiranja, tako da pored ostalih, zainteresovani mogu da se specijalizuju za korišćenje programskog jezika C, odnosno C++, a tu je specijalizovani seminar za Visual Basic. Takođe, imaju mogućnost da kroz pohađanje namenske edukacije upoznaju i Java i JavaScript, ali i da se osposobe za rad sa Java Web Service. Kako n osnovnom, tako i na naprednom nivou se organizuje obuka i kurs za PHP, ali i stručni seminar PHP za izradu aplikacija za web.

Neophodno je pomenuti da se u ponudi navedene institucije nalazi i ona edukacija, koja kandidatima omogućuje da se osposobe za rad sa bazama podataka u net aplikacijama, te da savladaju osnove programskog jezika Python. Isto tako treba pomenuti da zainteresovani mogu da upoznaju Delphy programski jezik, te da nauče da rade sa MySQL bazom podataka.

Specijalizovani kurs i obuka za izradu igrica u Flash - u se takođe sprovodi, a u trenutnoj ponudi ove institucije se nalaze i edukacije koje omogućuju polaznicima da se upoznaju sa oblašću web programiranja.

Pored mogućnosti da upoznaju HTML, CSS i jQuery na početnom nivou, na raspolaganju su im napredne obuke i kursevi za sve te oblasti. Pomenuta institucija organizuje i specijalizovanu edukaciju, u okviru koje je zainteresovanima ponuđena mogućnost da tokom jednog kursa nauče i HTML, CSS i jQuery, te se svakako mora biti pomenuti kurs i obuka za Joomla 3.0 i za Wordpress.

Program nastave koji je dostupan u okviru ove institucije, naravno uključuje i mogućnost da svako ko želi nauči da radi u programima Microsoft Word i Microsoft Excel, te se sprovodi i seminar za Windows i Microsoft Outlook. Podrazumeva se da je dostupna i opcija nastave za napredne korisnike, a isto tako se sprovodi i obuka i kurs za Access (baze podataka), te za izradu Powerpoint prezentacija. Sa ciljem da svakome ko želi da se upozna sa konkretnim programima i operativnim sistemom na što lakši način to i omogući, sprovodi se i obuka i kurs - Microsoft poslovni Office paket, ali i Microsoft napredni poslovni Office paket, što podrazumeva sticanje znanja vezano za Windows, Word, Excel i korišćenje interneta.

Oblast grafičkog dizajna je u okviru ovih edukacija takođe zastupljena, tako da kandidati imaju mogućnost da nauče da koriste program Photoshop, ali i da unaprede znanja u toj oblasti, budući da se organizuju kako početni kursevi i obuke grafičkog dizajna, tako i napredni. Dostupna je i opcija učenja rada u programima Adobe InDesign i Adobe Illustrator. Svakako je predviđeno da osobe kojima je ta opcija lakša, pohađaju kurs koji je označen kao paket za grafički dizajn i to i na početnom i na naprednom nivou, tako da steknu znanja iz sva tri prethodno pomenuta programa, a u navedenoj oblasti se organizuje i obuka i kurs za rad u programu Corel Draw.

Otvorena je svakako i mogućnost da osobe koje to žele pohađaju namensku edukaciju, te da se na taj način osposobe za primenu SEO alata (Search Engine Optimisation), a svakako treba pomenuti i seminar za Facebook oglašavanje.

Ukoliko je kandidat prethodno imao prilike da se upozna sa programom Adobe Dreamweaver, može da se odluči stečena znanja da poboljša, jer se taj edukacija organizuje kako za napredne korisnike, tako i za one koji se sa navedenim programom prvi put sreću. Oblast web dizajna obuhvata i obuku u okviru koje zainteresovani mogu da se specijalizuju za rad u programu Adobe Fireworks, ali i Adobe Flash i to i na početnom i na naprednom nivou. Kao i u većini drugih oblasti, tako je i ovde dostupan namenski paket na oba nivoa, što znači da polaznici u okviru jedne edukacije imaju mogućnost da steknu ili, pak unaprede znanja rada u sva tri navedena programa.

S obzirom na to da je institucija organizatora ovlašćena i za sprovođenje online ispita, a sa ciljem sticanja brojnih Microsoft sertifikata, ona svakako osobama kojima je to potrebno, nudi mogućnost pohađanja i pripremne nastave, a sa ciljem uspešnog polaganja konkretnih ispita i dobijanja zakonski važećih Microsoft sertifikata.

Neophodno je pomenuti i to da se AutoDesk kursevi i obuke isto sprovode u okviru konkretne institucije, a osim opcije da pohađaju edukaciju kako bi se specijalizovali za rad sa Autocad 2D i Autocad 3D, kandidatima je na raspolaganju i mogućnost da upoznaju program 3D Studio Max. Ukoliko to žele, mogu da nauče da rade i u programu AutoDesk Inventor, ali i da se upoznaju za AutoDesk Maya.

Naročito je važno da osobe koje žele da postanu vlasnici European Computer Driving License, to jest ECDL sertifikata, znaju da u okviru ove institucije imaju mogućnost da pohađaju i pripremnu edukaciju i da polažu specijalizovane ispite za svaki od 7 modula, kako bi zvanično stekli Mali ili Veliki ECDL indeks.

Svakako je dostupna opcija za sticanje znanja vezano za rad sa Windows serverima i to kako 2008, tako i 2012. Pored ostalih, u ponudi se nalazi i obuka i kurs za administraciju Windows servera 2008, ali i za njegovo planiranje i instaliranje, odnosno za konfiguraciju i otklanjanje problema. Uz to postoji mogućnost da kandidati pohađaju seminar za rešavanje problema identiteta i pristupa sa Windows server 2008 aktivnim direktorijumima, te da nauče kako se održava Microsoft SQL server 2008 baze podataka. Trebalo bi pomenuti i specijalizovanu obuku, koja je usmerena na pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL servera 2008 Transact SQL. Što se tiče Windows servera 2012, teme edukacija su manje - više slične kao i one koje su vezane za rad sa Windows 2008 serverom, a svakako su detaljne informacije dostupne zainteresovanima u okviru svake poslovnice ove institucije.

Predviđeno je programom da se sprovode i kursevi i obuke za rad sa različitim operativnim sistemima, kao što su na primer Linux, Unix ili Solaris Unix.

U skladu sa ovlašćenjima koja su joj dana, pomenuta institucija sprovodi i edukaciju za Booking administratora (booking.com), a u njenoj ponudi se nalazi i obuka i kurs za upravljanje AdWords kampanjom i mnoge druge.

Bitno je istaći i to da sertifikat, koji će svaki pojedinac dobiti nakon što se izabrana edukacija bude završila, on treba da upiše u svoj radni dosije. Međutim, uslov za to jeste da je prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, uzevši u obzir da su odredbe zakona u tom smislu izmenjene. A podrazumeva se, svakako da konkretni dokument on može da upiše u svoj CV i da ga koristi u praksi, kako bi trenutnom ili budućem poslodavcu dokazao da je pohađao specijalizovanu edukaciju, to jest da je osposobljen za izvršavanje zadataka koje određeno radno mesto navodi.

Apsolutno svi kursevi i obuke računara se mogu pohađati u skladu sa pravilima klasične, odnosno redovne nastave. Tamo gde je dozvoljeno nastavnim programom, može se izvršiti dokvalifikacija, prekvalifikacija ili se zainteresovani mogu odlučiti za vanredno školovanje, a sve dodatne informacije o tome će biti dostupne svakome ko je zainteresovan i to u okviru određenog predstavništva institucije organizatora.

Inače, nastavni program koji uključuje svaka obuka i kurs računara je u potpunosti usklađen sa pravilima navedenim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao jedine relevantne institucije u našoj zemlji za regulisanje konkretne oblasti.