Loading...

Staklarska struka

Ko god je u potrazi za zvanično priznatim sertifikatom za bilo koje zanimanje iz navedene struke, treba da zna da su specijalizovane obuke i kursevi u kategoriji staklarska struka dostupni u školi tokom cele godine.

img-responsive

Kurs i obuka za staklara

Predavači će tokom predavanja govoriti o istorijskom razvoju upotrebe stakla i izrade predmeta od tog materijala, a onda će za vreme trajanja praktične nastave imati priliku da upoznaju detaljno celokupan postupak izrade predmeta od njega.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za stakloduvača

Za vreme trajanja teorijskog dela će prvenstveno profesori objasniti svim polaznicima edukacije koja su osnovna pravila vezana za postupak duvanja stakla, a nakon toga će tokom prakse ovladati svakim segmentom tog procesa u potpunosti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za staklogravera

Podrazumeva se da će polaznici u toku teorijskog dela edukacije, a kasnije i za vreme trajanja praktičnog dela ove obuke, ovladati različitim tehnikama brušenja stakla, te će naučiti i da pravilno koriste predviđen pribor, mašine i alat.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za stakloresca

Sem upoznavanja osnovnih osobenosti izvorne sirovine koja se koristi u ovom poslu, polaznici navedene edukacije uče i kako treba da seku staklo, te da ga oblikuju i na kraju da ga pravilno ugrade, a uz korišćenje potrebnih mašina i alata.

Više

Staklarska struka

Ko god je u potrazi za zvanično priznatim sertifikatom za bilo koje zanimanje iz navedene struke, treba da zna da su specijalizovane obuke i kursevi u kategoriji staklarska struka dostupni u školi tokom cele godine. Vrlo brzo nakon završetka edukacije se svim kandidatima izdaje diploma za određeni obrazovni profil, a u pitanju je dokument koji sve nadležne institucije na teritoriji Republike Srbije tretiraju kao zakonski važeći. Naime, sve dozvole koje su potrebne, ali i ovlašćenja, ova škola poseduje, tako da vlasnici diploma najpre treba da zahtevaju od nadležnih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje da izvrše njihov zvaničan upis u njihov radni dosije, a podrazumeva se da sertifikat za određeno zanimanje imaju pravo da unesu u svoju radnu biografiju, te da ga kao relevantan dokaz osposobljenosti za obavljanje određenog posla, prilože prilikom javljanja na određeni konkurs.

Dobro je pomenuti da se organizuje kako kurs i obuka za stakloresca, tako i specijalizovani seminar za staklara. Napominjemo da su dostupni i programi edukacije za mnoge druge obrazovne profile u okviru staklarske struke, tako da svako ko je zainteresovan, pored ostalog ima mogućnost da stekne i zvanično priznatu diplomu za zanimanje staklograver, ali se može sertifikovati i u okviru obrazovnog profila stakloduvač.

Lica koja su zainteresovana, treba da znaju i to da se svi kursevi i obuke za zanimanja staklarske struke organizuju u skladu sa propisanim pravilima, a njih za ovu oblast definiše Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao relevantna državna institucija.

Osim mogućnosti da se pohađa redovna nastava, svaka obuka i kurs koja je pomenuta, može da bude organizovana i kao stručno osposobljavanje za konkretni obrazovni profil, s tim da se nudi i mogućnost za prekvalifikaciju, ali i za dokvalifikaciju, a na zahtev kandidata se može sprovesti i vanredno školovanje za bilo koje zanimanje u kategoriji staklarska struka. Jasno je da se na osnovu prethodno stečenih kvalifikacija definiše da li kandidat može da pristupi postupku dokvalifikacije ili prekvalifikacije. U slučaju da on ima diplomu za zanimanje drugog ili trećeg stepena, biće mu dozvoljeno da se na ovaj način dokvalifikuje, to jest da pohađa onu edukaciju koja je vezana za obrazovni profil trećeg ili četvrtog stepena. A kada je u pitanju prekvalifikacija, napominjemo da se radi o postupku koji iziskuje prethodno stečenu diplomu za zanimanje u nekoj drugoj struci, ali koje mora da bude istog stepena kao i ono koje je kandidat odabrao u okviru staklarske struke.

Posebnu pažnju škola obraća na nastavni kadar, pa se iz tog razloga ističe da se specijalizovane obuke i kursevi za obrazovne profile u kategoriji staklarska struka sprovode pod budnim okom vrhunskih stručnjaka, a što se odnosi i na teorijski i na praktični deo.

Zainteresovana lica moraju biti upoznata sa činjenicom da svaki kurs i obuka podrazumeva obavezu pohađanja predavanja i prakse, a da pojedinačni polaznici imaju pravo izbora vezano za princip sprovođenja teorijskog dela nastave. Tačnije, predavanja se sprovode i u školskim prostorijama i online, a na osnovu zahteva prijavljenih taj segment edukacije se može organizovati u formi individualne, poluindividualne ili grupne nastave. Za svakog kandidata koji se opredeli da predavanja pohađa online, važi pravilo da mora obezbediti kompjuter zadovoljavajućih performansi, te neposredno pre nego što počne izabrani seminar, svakako na njega mora i da instalira tačno određenu vrstu programa, a o svemu tome će ga nadležna lica institucije organizatora obavestiti na vreme.

Bilo kog dana tokom godine, a u radno vreme ove obrazovne institucije, zainteresovani imaju pravo da dođu, kako bi izvršili prijavu i naveli ovlašćenom licu koja ih tačno obuka i kurs u okviru kategorije staklarska struka interesuje. Tom prilikom će dati sve neophodne podatke, to jest kako svoje ime i prezime, tako i datum rođenja, ali će obavezno predstavniku škole dati i broj svog mobilnog ili fiksnog telefona, zarad daljeg kontakta. Ukoliko, pak nekome takav vid prijavljivanja ne bude odgovarao, uvek ima opciju da pomenute informacije dostavi telefonskim ili elektronskim putem (na mejl). Važno je i da svaki prijavljeni pripremi potrebnu dokumentaciju, te da je u školske prostorije lično donese, onog trenutka kada zvanično bude bio predviđen upis.