Loading...

Šumarska struka

Nakon što se završe konkretni kursevi i obuke za zanimanja šumarske struke, svi polaznici postaju i vlasnici diplome za odabrani obrazovni profil.

img-responsive

Kurs i obuka za aranžera biljnog materijala

Prvo će polaznici konkretne edukacije da nauče šta se sve tretira kao biljni materijal, a upoznaće i njegove osnovne karakteristike. Posle predavanja će pohađati praksu, tokom koje će se upoznati sa postupkom aranžiranja takvih materijala.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za aranžera cveća

Nastavnim programom je definisano da u toku predavanja, polaznici nauče koje sve vrste cveća postoje i kako se koja ponaša prilikom aranžiranja, a da za vreme trajanja praktične nastave ovladaju primenom stilova koji se najčešće koriste.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za baštovana

Kako polaznici treba da pohađaju teorijski i praktični deo, tako će najpre upoznati kroz predavanja postupak uređenja zelenih površina različite vrste, sa fokusom na baštama i parkovima, a kroz praksu će naučiti ta znanja da primenjuju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za cvećara

U skladu sa nastavnim planom, polaznik edukacije se upoznaje sa osobenostima različitih vrsta cveća, te uči teorijski i praktično kako se svaka od njih čuva i uzgaja, odnosno štiti, ali i koje cvetne vrste se kombinuju prilikom aranžiranja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za lovočuvara

Akcenat nastave će da bude usmeren na praktičan deo, mada će polaznici svakako imati obavezu da prisustvuju i predavanjima. Pored ostalog će naučiti da koriste namensko oružje i da ga održavaju, a biće upoznati i sa osnovama prve pomoći.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca motornom testerom

Podrazumeva se da će polaznici konkretne edukacije prvo naučiti na koji način se određena površina mora pripremiti za obradu, a tokom predavanja i u toku sprovođenja praktične nastave će se detaljno upoznati sa korišćenjem motorne testere.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca šumskim traktorom

Uz prezentovanje osnovnih odredbi Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu Republike Srbije, polaznicima će na predavanjima biti prezentovane osnovne karakteristike ovog traktora, a posle tokom prakse uče i kako da njime pravilno upravljaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za šumara

Sa svim obavezama koje bi trebalo da ispunjava osoba, nakon što se zvanično kvalifikuje za pomenuto zanimanje će biti upoznati polaznici i u toku predavanja i na praksi, a akcenat će biti stavljen na postupak zaštite prirode i životinja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za vrtlara

Podrazumeva se da će polaznici saznati prvo koje se to biljne vrste najčešće koriste za uređenje vrtova, odnosno kako taj postupak treba da funkcioniše, a nastavnim programom je predviđeno da o tome steknu i teorijska i praktična znanja.

Više

Šumarska struka

Uzevši u obzir da je škola zvanično ovlašćena od strane relevantnih institucija Republike Srbije da organizuje specijalizovane edukacije za obrazovne profile u navedenoj oblasti, to podrazumeva da nakon što se završe konkretni kursevi i obuke za zanimanja šumarske struke, svi polaznici postaju i vlasnici diplome za odabrani obrazovni profil, a koja je u potpunosti zakonski priznata.

Podrazumeva se da nju mogu uneti u svoju radnu biografiju, to jest CV, te da je mogu na uvid priložiti kada budu konkurisali na oglase za posao u pomenutoj struci. Takođe se svim kandidatima preporučuje da najpre, od onih lica koja su nadležna u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, zahtevaju i njeno zvanično upisivanje u svoj radni dosije.

Otvorena je mogućnost da se u okviru ove institucije zainteresovana lica sertifikuju za zanimanje lovočuvar, a u ponudi je i specijalizovana obuka i kurs za vrtlara, te stručni seminar za cvećara. Sprovode se i obuke i kursevi za šumara i baštovana, a ako neko ima interesovanje za to, može da pristupi procesu prekvalifikacije ili dokvalifikacije za zanimanje aranžer cveća. Isto tako se sprovodi i stručno osposobljavanje za aranžera biljnog materijala.

Mora se pomenuti i stručni kurs i obuka za rukovaoca motornom testerom, kao i mogućnost za sticanje pravno validnog sertifikata za zanimanje rukovaoc šumskih traktorom.

Svaka od navedenih edukacija uključuje dva segmenta, tako da kandidati treba da pohađaju i praktičnu nastavu i teorijski deo, odnosno predavanja.

U okviru onih firmi koje zvanično zapošljavaju lica sertifikovana za zanimanja šumarske struke i uz nadzor kvalifikovanih stručnjaka se sprovodi praktični deo, koji podrazumeva svaka obuka i kurs koja je prethodno pomenuta.

Prijavljeni se samostalno odlučuju da li će predavanja pohađati u prostorijama škole, koje su za to prvenstveno i namenjene ili će se opredeliti za njihovo praćenje online, a uz korišćenje sopstvenog računara, te uz obavezno instaliranje posebne vrste softvera. Sem toga bi trebalo da se opredele između mogućnosti da teorijski deo edukacije pohađaju putem poluindividualne, individualne ili grupne nastave.

U skladu sa programom koji je definisalo nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja se organizuju svi kursevi i obuke u okviru kategorije šumarska struka.

Svaki zainteresovani je obavezan da se najpre prijavi za praćenje odabrane edukacije, a posle mora doći lično u školske prostorije, te doneti potrebnu dokumentaciju i izvršiti upis. U radno vreme pomenute institucije se može izvršiti prijava ili telefonskim putem ili ličnim dolaskom kandidata, a moguće je i da na mejl pošalje sve informacije koje su potrebne, to jest da navede kako broj svog mobilnog ili fiksnog telefona, tako i ime i prezime, te datum rođenja.

Dostupna su tri programa edukacije, s tim da se svaki kurs i obuka za zanimanja šumarske struke može pohađati u skladu sa pravilima koja podrazumeva vanredno ili redovno školovanje. A uz to se zainteresovanima pruža prilika da izvrše ili prekvalifikaciju, odnosno stručno osposobljavanje ili dokvalifikaciju za onaj obrazovni profil koji ličo izaberu, a od toga za koje zanimanje se prethodno konkretni kandidat školovao će zavisiti i izbor programa. Sve one osobe koje poseduju diplomu za zanimanje III ili IV stepena u okviru neke druge kategorije, mogu izvršiti prekvalifikaciju za obrazovni profil šumarske struke koji je takođe trećeg ili četvrtog stepena. A u slučaju da su tokom prethodnog školovanja postali vlasnici diplome ili sertifikata za zanimanje drugog, odnosno trećeg stepena, imaju mogućnost da se odluče za dokvalifikaciju i da odaberu onaj obrazovni profil u navedenoj struci, koji je za samo jedan stepen viši od tog.