Loading...

Tekstilna struka

Potpuno je svejedno da li nekog kandidata zanima postupak dokvalifikacije za određeno zanimanje tekstilne struke ili, ipak želi da izvrši stručno osposobljavanje, te prekvalifikaciju za izabrani obrazovni profil, jer se svi ti programi sprovode u okviru škole, prema tačno utvrđenom nastavnom programu.

img-responsive

Kurs i obuka za konfekcionara

Pravilima je definisano da polaznici pohađaju i praktičnu nastavu i predavanja, a imaće prilike da se upoznaju sa korišćenjem namenskog alata i pribora, kao i mašina, te da proces izrade različitih odevnih predmeta upoznaju korak po korak.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za krojača

Uz to što će naučiti da koristi specijalne mašine, polaznik će tokom teorijskog i praktičnog dela edukacije vrlo detaljno upoznati svaki segment koje uključuje proces krojenja, te će naučiti i da pravilno koristi krojački pribor i alat.

Više

Tekstilna struka

Potpuno je svejedno da li nekog kandidata zanima postupak dokvalifikacije za određeno zanimanje tekstilne struke ili, ipak želi da izvrši stručno osposobljavanje, te prekvalifikaciju za izabrani obrazovni profil, jer se svi ti programi sprovode u okviru škole, a prema tačno utvrđenom nastavnom programu, koji je definisan isključivo od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Podrazumeva se, isto tako da sve specijalizovane obuke i kursevi za zanimanja u okviru kategorije tekstilna struka mogu da budu pohađani i prema pravilima koja uključuje kako redovno školovanje, tako i vanredno.

A uzevši u obzir da obrazovna institucija koja organizuje sve te edukacije, ima potrebne sertifikate i ovlašćenja, moramo istaći da kandidati postaju vlasnici diplome za izabrani obrazovni profil, a koja je na teritoriji naše zemlje svakako priznata i tretira se na isti način, kao i diploma koju izdaju različite državne škole. Najjednostavnije rečeno, kada se završi konkretni kurs i obuka za zanimanje tekstilne struke, polaznik stiče već pomenuti dokument i treba da ga zvanično unese kako u svoj radni dosije, tako i u svoju radnu biografiju (CV), te da ga koristi kad god je potrebno da dokaže nivo svoje kvalifikovanosti za bavljenje određenim poslom. Neophodno je da informišemo sve kandidate da je način upisivanja kako diploma, tako i novostečenih sertifikata izmenjen, pa je iz tog razloga bitno da se svako od njih najpre obrati zaposlenima u konkretnoj poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje, a u kojoj ima otvoren dosije, te da njima i navede zahtev za upis pomenutog dokumenta.

Kako se sve specijalizovane obuke i kursevi za zanimanja u kategoriji tekstilna struka mogu sprovoditi na već opisane načine, to je vrlo važno istaći činjenicu da se na osnovu prethodno stečenih kvalifikacija pojedinačnog kandidata može i doneti odluka da li bi trebalo da pristupi prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji. Prva opcija koja je pomenuta, podrazumeva da je zainteresovani stekao diplomu za zanimanje određenog stepena, a sada je potrebno da u okviru ove struke odabere obrazovni profil koji će biti istog tog stepena, te da izvrši prekvalifikaciju za njega. A kod onih kandidata koji su se školovali za profile nižeg stepena, odnosno drugog ili trećeg, se može pristupiti postupku dokvalifikacije, kada se zapravo oni školuju za ono zanimanje u navedenoj struci, koje je više za stepen od toga, odnosno koje je okarakterisano kao obrazovni profil III ili IV stepena. Svakako će potrebne informacije o postupku sprovođenja oba programa biti dostupne kandidatima već kada budu vršili prijavljivanje.

A to mogu da učine bilo kog radnog dana i to ili telefonskim putem ili ličnim dolaskom u prostorije ove obrazovne institucije, a svakako mogu izabrati i elektronski princip prijavljivanja, to jest slanje potrebnih informacija na mejl organizatora. Od svih koje interesuju specijalizovani kursevi i obuke za zanimanja tekstilne struke se zahteva da ovlašćenom licu škole daju informacije kako o svom datumu rođenja, tako i kontakt podatke, te se naravno podrazumeva da će prilikom prijave navesti i svoje ime i prezime. Posle toga će biti obavešteni o datumu upisa, te o svim dokumentima koja će morati tada da prilože, a obavezni su svakako i da budu lično prisutni u tom trenutku.

Ne samo da se u ponudi konkretne obrazovne institucije nalazi specijalizovana obuka i kurs za krojača, već je isto tako zainteresovanima omogućeno da se u skladu sa aktuelnim propisima sertifikuju za zanimanje konfekcionar.

Akcenat svih edukacija za obrazovne profile u ovoj struci se, najpre stavlja na praktičan rad, tako da i organizator izuzetno vodi računa o tome ko sprovodi taj segment nastave. Zapravo se uvek angažuju ona lica, koja su dokazano dobra u bavljenju konkretnim poslom i koja imaju dugogodišnje iskustvo u radu, a taj segment svake edukacije se sprovodi u sklopu onih firmi, koje zapošljavaju radnike određenog obrazovnog profila.

Isto tako se mora napomenuti da svaka obuka i kurs u okviru kategorije tekstilna struka predviđa i pohađanje teorijskog dela, a predavanja se organizuju ili prema klasičnom principu, to jest u prostorijama ove škole ili online. Praktično govoreći, svaki prijavljeni bira kako će tom delu nastave pristupati, a ako je njegova odluka da predavanja prati preko interneta, biće obavezan da obezbedi kompjuter i da tačno određenu vrstu programa na njega samostalno instalira. Dostupne su i tri mogućnosti za praćenje kako online, tako i klasične nastave u teorijskom delu, tako da svaki prijavljeni bira hoće li pohađati predavanja individualno, u grupi ili u paru (poluindividualna nastava).