Loading...

Transport i logistika

U kojoj meri su važne oblasti i logistike i transporta se najbolje vidi po broju onih, koji žele specijalizovane edukacije u toj kategoriji da pohađaju.

img-responsive

Kurs i obuka - Kako se organizuje drumski transport robe

Prisutni će biti informisani o osnovnim karakteristikama ove vrste transporta robe i o učesnicima, te o obavezama koje svako od njih ima. Biće reči i o načinu ugovaranja te usluge, ali i o adekvatnoj reakciji u slučaju različitih propusta.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako da osavremenite logistički proces

Akcenat će biti stavljen na primere, kako bi prisutni dobili potrebna znanja vezano za ovu temu. Pored toga što će biti informisani o celokupnom postupku analize određenog logističkog procesa, upoznaće se i sa načinom njegovog poboljšanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta

Biće predstavljene obaveze učesnika u prekograničnom prometu, a kandidati će saznati i kako funkcioniše trgovina koja se odvija u okviru carinskog područja Republike Srbije. Upoznaće se sa tranzitnim postupkom i odredbama Carinskog zakona.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini

Detaljno će sa različitim vrstama osiguranja i njihovim osobenostima biti upoznati polaznici edukacije, a najpre se misli na kasko osiguranje i takozvano kargo. Biće informisani i o svim onim dokumentima koja se u praksi najčešće koriste.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte značaj logistike u poslovanju

Primarno će prisutni saznati koja je definicija pojma logistike i zašto se ona u poslovanju mora primenjivati. Biće informisani i o načinu sprovođenja logističkog postupka, a saznaće i kako se formira logistički lanac i od kojih sredstava.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj

Da bi mogli navedenu temu da savladaju, polaznici će prvo biti upoznati sa načinom funkcionisanja poštanskog saobraćaja u oblasti izvoza, te sa vodenim, vazdušnim i kopnenim prevozom. Biće reči i o procesu carinjenja robe bilo koje vrste.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o prevozu robe rečnim putevima

Podrazumeva se da će predavači objasniti polaznicima na koji način ovaj tip transporta robe funkcioniše. Dobiće informacije i o dokumentaciji koja mora da bude pripremljena, te o obavezama svakoga ko u navedenom postupku prevoza učestvuje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom

Biće upoznati prisutni sa koracima koji se preduzimaju da bi vozilo bilo označeno kao TIR, tako da će im profesori predočiti uslove koji moraju da budu ispoštovani. Saznaće i šta je TIR karnet i u kojim situacijama se taj dokument koristi.

Više
img-responsive

kurs-i-obuka-upoznajte-medunarodna-pravila-u-trgovini

Definisano je programom da prisutni detaljno budu upoznati sa apsolutno svim pravilima, koja se moraju poštovati kada se trgovanje vrši na međunarodnom nivou. Pored toga će saznati kako se sklapaju ugovori i koje elemente moraju da sadrže.

Više

Transport i logistika

U kojoj meri su važne oblasti i logistike i transporta se najbolje vidi po broju onih, koji žele specijalizovane edukacije u toj kategoriji da pohađaju. Mora se istaći da su one osmišljene kako bi pokrile sve aktuelne teme u konkretnim oblastima, a kako bi bilo omogućeno zainteresovanima da se na najbolji mogući način sa njima upoznaju, te da po završetku mogu samostalno da ih u svom radu i primenjuju.

Svakako su stručne obuke i kursevi u kategoriji transport i logistika brojne, ali ćemo ovom prilikom izdvojiti, najpre one koje omogućuju polaznicima da saznaju prednosti koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj, ali i da se informišu o tome koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta.

U okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje i stručni kurs i obuka - upoznajte značaj logistike u poslovanju, kao i seminar - upoznajte međunarodna pravila u trgovini.

Budući da je naročito važno da proces logistike bude dobro razvijen i osmišljen u određenoj kompaniji, to se sprovodi i obuka i kurs - kako da osavremenite logistički proces.

Za sve one koji žele da dobiju detaljne informacije o sticanju statusa prevoznika pod TIR karnetom se sprovodi namenska edukacija, a mora se pomenuti i ona koja omogućuje zainteresovanima da saznaju kako se organizuje drumski transport robe.

Uz pomenute, u ponudi su i stručni kursevi i obuke vezano za transport i logistiku, koje će zainteresovanima pružiti priliku da saznaju sve o prevozu robe rečnim putevima, ali i da se upoznaju sa osiguranjem u trgovini.

Posebno je važno naglasiti da se svaka od navedenih edukacija u ovoj oblasti organizuje uz maksimalno poštovanje pravila određenih od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Osim mogućnosti da se konkretnoj obuci pristupi u skladu sa pravilima koja navodi redovno školovanje, dostupna je i opcija vanredne nastave, odnosno stručnog osposobljavanja, te dokvalifikacije ili prekvalifikacije. Međutim, mora se naglasiti da polaznici informacije o tome koji program je tačno predviđen za onu edukaciju, koju budu izabrali dobijaju prilikom upisa, budući da sve zavisi od programa po kome se ona odvija.

Svakako oni moraju znati da se postupak dokvalifikacije sme izvršiti samo ako kandidat ima diplomu obrazovnog profila nižeg stepena, a odabere da se sertifikuje u navedenoj oblasti za zanimanje koje je jedan stepen više od toga. Potrebno je da poseduje prethodno validnu diplomu i to za zanimanje u bilo kojoj drugoj oblasti, a da ovde izabere edukaciju koja je vezana za obrazovni profil istog stepena, svaki kandidat koji je zainteresovan za postupak prekvalifikacije.

Prema pravilniku je definisano da određene obuke i kursevi u kategoriji transport i logistika uključuju i praksu, te se podrazumeva da će prijavljeni o tome dobiti sve potrebne informacije. Svakako je važno da oni znaju i to da institucija organizatora naročitu pažnju obraća na kvalitet tog dela edukacije, te da se praktična nastava odvija u saradnji sa onim pravnim subjektima i fizičkim licima, koji su među najboljima u konkretnoj oblasti.

Po završetku izabranog kursa, kandidati će od strane ove institucije svakako dobiti diplomu, a podrazumeva se da će moći u bilo kom trenutku njome da se koriste u praksi. Zapravo se radi o tome da organizator ima sve dozvole koje su mu neophodne za sprovođenje nastave, te i sertifikat koji izdaje je svrstan među priznate. Svakako bi trebalo pojedinac da zahteva njegov zvanični upis u predstavništvu Nacionalne službe za zapošljavanje, u kome je prijavljen na evidenciju, a podrazumeva se da taj dokument treba u različitim situacijama i da koristi, budući da na taj način može dokazati svoju kvalifikovanost za obavljanje određenog posla.

Svakog radnog dana tokom godine zainteresovana lica mogu doći u predstavništvo institucije organizatora i to u bilo kom gradu kako bi se prijavili. A njima je pružena mogućnost i da prijavljivanje izvrše kako elektronskim putem, to jest na mejl, tako i preko broja telefona izabrane poslovnice. Od informacija će im biti zahtevano, najpre ime i prezime, a zatim i datum rođenja, kao i kontakt podaci.

Budući da sve obuke i kursevi koji se tiču oblasti transport i logistika mogu da budu organizovane u formi individualne, odnosno grupne ili poluindividualne nastave, edukacija se pohađa ili na klasičan način, odnosno u poslovnici ili online, zahteva se od prijavljenih da se između ponuđenih opcija odluče.

Sve informacije koje se odnose kako na upisivanje, tako i na dokumenta koja prijavljeni moraju da prilože će biti dostupne u propisanom roku svakome od njih. Posebno se naglašava da je lično prisustvo svakoga, ko prethodno izvrši prijavu prilikom upisa obavezno.