Loading...

Trgovinska struka

Brojni obrazovni profili u oblasti trgovine, koji su trećeg ili četvrtog stepena vrlo su često izbor svršenih osnovaca, jer informacije pokazuju da imaju odličnu prođu na tržištu rada, te da posao u struci relativno lako mogu da pronađu.

img-responsive

Kurs i obuka - naučite da upravljate skladištem

Fokus teorijskog dela edukacije će biti stavljen na WMS, odnosno Warehouse Management System, a prisutni će za vreme trajanja praktične nastave biti upoznati i sa svim onim postupcima, koji se primenjuju za pravilno uređivanje skladišta.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za aranžera u trgovini

Na brojnim primerima iz prakse će tokom teorijskog dela edukacije, polaznicima biti objašnjeno po kojim pravilima se određeni prostor u prodajnom objektu aranžira, te kako se privlače potencijalni kupci na taj način, a pohađaće i praksu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za kasira - prodavca

U sklopu i teorijskog i praktičnog dela, koje pomenuta edukacija podrazumeva, polaznici uče da koriste kase različitih vrsta, ali i da pravilno naplaćuju brojne vrste artikala, kao i da vode evidenciju i da pravilno komuniciraju sa kupcima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za magacionera

Iako će polaznik morati da prisustvuje predavanjima, svakako je njegova obaveza da pohađa i praksu. Pored ostalog će biti upoznat sa postupkom pakovanja različitih vrsta proizvoda, ali i sa procesom pravilne organizacije određenog prostora.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala

Primarno će polaznik edukacije naučiti koje vrste kako ogrevnog, tako i građevinskog materijala se prodaju, a upoznaće i njihove karakteristike. Fokus praktičnog dela nastave će biti stavljen na poboljšanje komunikacijskih sposobnosti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za prodavca mesa u marketima

Da bi neko mogao da vrši prodaju konkretne namirnice, mora da bude upoznat kako sa postupkom njenog pravilnog čuvanja, tako i sa korišćenjem različitih uređaja za merenje. A izuzev teorijskog dela, ova edukacija uključuje i praktičan rad.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za prodavca mešovite robe

Sem sticanja teorijskih znanja o postupku prijema i izlaganja robe, te njenog prezentovanja i prodaje potencijalnim kupcima, polaznici će imati prilike da tokom prakse nauče da koriste fiskalnu kasu i da poboljšaju komunikacijske veštine.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za prodavca metalne i električne robe

Predviđeno je da polaznici budu teorijski, a posle toga na praksi upoznati sa načinom komunikacije sa potencijalnim kupcima i sa procesom prezentovanja konkretnih proizvoda. A naučiće i od čega je sačinjen svaki proizvod u asortimanu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za prodavca naftnih derivata

Svakako će polaznici tokom teorijskog dela edukacije biti upoznati sa različitim vrstama naftnih derivata i njihovim osobenostima, a u toku prakse će akcenat biti stavljen na sam proces prodaje i obaveze koje će morati da izvršavaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za skladištera

Uz teorijski deo, polaznici treba da pohađaju i praktičnu nastavu, a između ostalog će naučiti da vrše prijem i izdavanje robe, te da vode evidenciju o svemu tome u skladu sa pravilima, ali i da održavaju higijenu i manipulišu robom.

Više

Trgovinska struka

Brojni obrazovni profili u oblasti trgovine, koji su trećeg ili četvrtog stepena vrlo su često izbor svršenih osnovaca, jer informacije pokazuju da imaju odličnu prođu na tržištu rada, te da posao u struci relativno lako mogu da pronađu. Takođe se neretko i mnogi odlučuju za stručno osposobljavanje za neko od zanimanja u okviru ove struke ili, pak za postupak prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije za odabrani obrazovni profil. Mada se mora naglasiti da sve obuke i kursevi u okviru kategorije trgovinska struka uključuju i princip redovnog, kao i vanrednog školovanja.

Moramo napomenuti i da kandidati, koji su tokom prethodnog školovanja stekli diplomu za obrazovni profil trećeg, odnosno četvrtog stepena u nekoj drugoj struci, imaju mogućnost da odaberu za koje zanimanje trgovinske struke žele da se prekvalifikuju, uz uslov da ono bude istog stepena. A ako žele da izvrše dokvalifikaciju, to podrazumeva da će izabrati onaj obrazovni profil u ovoj struci koji je viši za jedan stepen od prethodnog.

Između ostalog, otvorena je mogućnost da zainteresovani kandidati steknu kvalifikacije za zanimanje prodavac mešovite robe, a organizuje se i specijalizovani kurs i obuka za aranžera u trgovini i za obrazovni profil magacioner.

Svakako treba pomenuti i stručni seminar - naučite da upravljate skladištem, kao i edukaciju koja kandidatima pruža priliku da steknu diplomu za obrazovni profil kasir - prodavac. A u ponudi navedene obrazovne institucije su i kursevi i obuke za prodavca mesa u marketima i za prodavca metalne i električne robe. Svima onima koji za tim imaju potrebu i interesovanje se nudi stručna obuka i kurs za prodavca građevinskog materijala.

Još se mora pomenuti i specijalizovani seminar za prodavca naftnih derivata, kao i edukacija nakon čijeg pohađanja kandidati postaju vlasnici diplome da zanimanje skladišter.

Nevezano za to koji od svih ponuđenih programa budu izabrali, zainteresovani moraju znati da se nastava u okviru ove škole organizuje na osnovu onih pravila, koja donosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Kako obuke i kursevi za zanimanja u okviru kategorije trgovinska struka uglavnom uključuju i teorijski deo i praktičnu nastavu, jasno je da se od svakog prijavljenog zahteva da i jedan i drugi segment pohađaju u tačno definisanom trajanju.

Predavanja će polaznici pratiti baš onako kako im odgovara, jer je otvorena mogućnost da to učine ili online ili direktno u namenskim prostorijama ove škole, a u skladu sa klasičnim principom. U slučaju da se opredele za praćenje predavanja preko interneta, biće u obavezi ne samo da poseduju računar sa određenim karakteristikama, već i da posebnu vrstu softvera na njega pre početka edukacije instaliraju. Budući da je predviđeno da se i online i klasični kurs i obuka za zanimanja trgovinske struke organizuju kroz individualnu, poluindividualnu ili grupnu nastavu, to znači da svaki polaznik pojedinačno vrši odabir između svih tih tipova edukacija.

Kada je u pitanju praktičan deo, koji je uključen u skoro sve pomenute edukacije za obrazovne profile trgovinske struke, naglašavamo da su za njegovo sprovođenje zaduženi stručnjaci koji važe za najbolje u ovoj oblasti i sa kojima škola ima višegodišnju saradnju.

Razjasnićemo i vrlo važno nedoumicu, budući da je imaju mnogi kandidati, a ona se odnosi na priznatost diplome, koju stiču po završetku odabranog obrazovnog programa. Naime, u pitanju je dokument koji se smatra u potpunosti zakonski važećim, zato što ga izdaje obrazovna institucija, čiji svi kursevi i obuke za zanimanja u okviru kategorije trgovinska struka imaju potrebne sertifikate, izdate od strane relevantnih institucija naše zemlje. Kandidati bi, svakako trebalo da konkretni sertifikat, odnosno diplomu unesu u svoju radnu biografiju, a kako bi prilikom konkurisanja za određeni posao imali relevantan dokaz o osposobljenosti za rad. Uz to bi valjalo da zatraže pri konkretnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, a u kojoj se nalazi i njihov radni dosije, da se taj dokument u njega upiše u skladu sa zakonskom procedurom.

Svakog dana u toku kalendarske godine i to u radno vreme škole se može izvršiti prijavljivanje za praćenje odabrane edukacije, ličnim dolaskom zainteresovanog i preko telefona, a u bilo koje doba on može i da prijavu izvrši elektronskim putem. Za koji god od načina da se odluči, potrebno je da dostavi sve podatke, a što podrazumeva kako ime i prezime, tako i informacije za kontakt, ali i datum rođenja prijavljenog. Od njega se zahteva da u prostorijama škole bude lično prisutan, kada bude bio zakazan upis i da, svakako uz sebe tom prilikom ima potrebnu dokumentaciju, a o čemu će ga prethodno na propisan način obavestiti ovlašćeni predstavnik navedene obrazovne institucije.