Loading...

Turistička struka

Postoje brojni razlozi zbog čega ne samo osnovci koji biraju buduće zanimanje, već i ona lica koja su zainteresovana kako za dokvalifikaciju, tako i za prekvalifikaciju, imaju želju da se bave poslovima koje uključuje turistička struka.

img-responsive

Kurs i obuka za turističkog vodiča

Podrazumeva se da će polaznik pohađati prvo teorijski deo, u okviru koga će upoznati osnove agencijskog i hotelijerskog poslovanja, način vođenja puta i prikazivanje određenih informacija o destinaciji, a posle će prisustvovati i praksi.

Više

Turistička struka

Postoje brojni razlozi zbog čega ne samo osnovci koji biraju buduće zanimanje, već i ona lica koja su zainteresovana kako za dokvalifikaciju, tako i za prekvalifikaciju, imaju želju da se bave poslovima koje uključuje turistička struka. A svakako je dozvoljeno da izvrše i stručno osposobljavanje za konkretne obrazovne profila, te je vrlo važno naglasiti da organizator poštuje sve aktuelne smernice, vezano za sam program edukacija koje ima u ponudi. Upravo zato se sve obuke i kursevi u okviru kategorije turistička struka pridržavaju pravila donetih isključivo od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Neophodno je navesti i podatak da uz sve pomenute programe edukacije, to jest dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja, svaka obuka i kurs za zanimanje turističke struke može da bude pohađana i prema pravilima kako vanredne, tako i redovne nastave. Zainteresovani moraju znati da je postupak prekvalifikacije jedino namenjen licima koja, najprostije rečeno žele da postanu vlasnici još jedne diplome, a za konkretno zanimanje u ovoj struci. Ipak, obrazovni proces koji je poznat kao dokvalifikacija podrazumeva drugačija pravila, tako da se dozvoljava da mu pristupe, samo onim licima koja žele da prethodno stečene kvalifikacije podignu za jedan nivo. Jednostavnije govoreći, kandidati koji imaju diplomu za obrazovni profil ili drugog ili, pak trećeg stepena, kroz ovaj postupak imaju priliku da postanu vlasnici sertifikata za zanimanje pomenute struke, a koje je ili trećeg ili četvrtog stepena.

Podrazumeva se da kada se konkretni kurs i obuka u okviru kategorije turistička struka završi, organizator ima obavezu da svakom pojedinačnom polazniku izda diplomu. Svakako se mora nalgasiti da je reč o dokumentu koji je na teritoriji cele naše zemlje svakako priznat, ali i u okviru pojedinih zemalja u našem okruženju. A kandidat bi na prvom mestu trebalo da se obrati nadležnim licima u poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje, u kojoj poseduje otvoren radni dosije, te da odmah nakon sticanja, od njih zahteva i zvanično upisivanje konkretnog dokumenta. Osim toga bi svakako bilo poželjno i da u svoju radnu biografiju, odnosno CV unese podatak o posedovanju tog sertifikata, te ukoliko se bude za tim javila potreba i da ga priloži na uvid, a ako konkuriše za zaposlenje.

Iako su obuke i kursevi za zanimanja turističke struke mnogobrojni, kao najzanimljiviju edukaciju navodimo onu, koja zainteresovanim kandidatima nudi mogućnost da se kvalifikuju za zanimanje turistički vodič.

Budući da se praktičan deo smatra vrlo važnim, na njega će biti usmerena značajna pažnja, te će svakako biti angažovani najbolji stručnjaci, a kako bi svim polaznicima konkretnih edukacija omogućili da što bolje nauče stečena teorijska znanja da primenjuju.

Naravno da teorijski deo, to jest predavanja uključuju svi specijalizovani kursevi i obuke za zanimanja u okviru kategorije turistička struka. Po želji prijavljenih se predavanja organizuju online, uz obavezno instaliranje softvera na računar pojedinačnog kandidata, ali i u prostorijama institucije organizatora. Važno je i da svi polaznici znaju da se obe vrste edukacije mogu organizovati putem grupne, te poluindividualne ili individualne nastave.

Prilikom sprovođenja zvaničnog upisa na odabranu edukaciju, zahteva se lično prisustvo prethodno prijavljenih i dostavljanje određene dokumentacije, a svakako predstavnik škole na vreme svakog polaznika obaveštava o tome šta je u obaveznu dokumentaciju uključeno. Postupak prijavljivanja uključuje mogućnost slanja relevantnih informacija na mejl pomenute obrazovne institucije, a takođe je dozvoljeno da se zainteresovana lica prijave ili preko telefona ili ličnim dolaskom. U svakom slučaju su obavezni da ovlašćeno lice škole obaveste kako o broju svog fiksnog ili mobilnog telefona, tako je vrlo važno i da navedu prezime i ime, odnosno datum rođenja.