Loading...

Ugostiteljska struka

Ukoliko nekog pripadnika mlađe populacije upitate koji posao može da mu omogući najbržu i najbolju zaradu, gotovo da je sigurno da će se opredeliti za neko zanimanje iz ugostiteljske struke.

img-responsive

Kurs i obuka za baristu

Tokom teorijskog dela, ali i za vreme trajanja praktične nastave će polaznici da nauče na koji način se priprema espreso kafa i napici od nje, a naučiće da pripremaju i koktele različite vrste, te da koriste pravilno predviđen alat i pribor.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za barmena (barmensko poslovanje)

Predviđeno je da polaznici, pored ostalog nauče kako se pripremaju alkoholni i bezalkoholni kokteli, te različite vrste pića i kako se dekorišu i služe. Svakako će i praktično i teorijski biti prezentovana pravila komunikacije sa gostima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za front desk operatera u hotelijerstvu

Budući da osoba koja je sertifikovana za ovo zanimanje najviše ima dodira sa gostima, to će i predavanja i praktičan rad biti posvećeni poboljšanju komunikacijskih veština, a polaznici će naučiti i da pravilno rezerviši smeštaj po zahtevu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za hospitality menadžera

Izuzev upoznavanja sa svim segmentima vezano za organizaciju i kontrolu procesa rada, polaznici će imati priliku da se i na predavanjima i u toku prakse upoznaju sa načinom planiranja troškova i sa adekvatnim vidom poslovne komunikacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za konobara

Nastavnim planom je definisano da je obavezno pohađanje i praktičnog i teorijskog dela. Polaznici će svakako naučiti koje su obaveze kvalifikovanih konobara, a poseban akcenat ove edukacije se stavlja na upoznavanje sa pravilma komunikacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za kuvara

Svi polaznici će imati prilike da nauče kako se spravljaju različita jela, odnosno kako se vrši pravilno kontrolisanje namirnica i kako se čuvaju. Obavezni su da pohađaju i predavanja i praksu, a naučiće i da samostalno sastavljaju jelovnik.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za kuvara za riblje i morske specijalitete

Uz upoznavanje sa vrstama ribe i njihovim osobenostima, polaznik će naučiti i na koji način se pristupa obradi svake od tih vrsta. Svakako će naučiti potreban pribor da koristi i da priprema jela od ribe, a pohađaće i predavanja i praksu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za pica - majstora

Da bi zainteresovani mogli da se bave ovim poslom, moraće da se upoznaju sa osobinama sastojaka koji se koriste za izradu testa za pice. A i na predavanjima i na praksi će savladati procesom izrade ovog specijaliteta sa različitim nadevima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za pomoćnog kuvara

Primarno će polaznici edukacije da nauče kako treba da izvršavaju sve obaveze koje lice sertifikovano za pomenuto zanimanje ima, a podrazumeva se da će izuzev predavanja, odnosno teorijskog dela, morati da prisustvuju i praktičnoj nastavi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za poslastičara

Uz kratak osvrt na istoriju ovog zanata, prvo na predavanjima a posle i kroz praktičan rad će polaznici naučiti da izrađuju različite vrste poslastica, te da ih dekorišu i pravilno čuvaju, a ovladaće i korišćenjem potrebnog pribora i alata.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za poslastičara (pravljenje torti)

Jasno je da je akcenat nastave stavljen na izradu torti, tako da će polaznici biti u prilici da teorijski i praktično upoznaju celokupan postupak njihove izrade, ali i proces koji je vezan za dekorisanje torti i njihovo pravilno čuvanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za pravljenje figurica za ukrašavanje torti

Nastavnim programom je određeno da polaznici nauče od kojih sastojaka se izrađuju figurice, te da se upoznaju sa načinom njihove obrade. U toku predavanja, a posle i na praksi će ovladati procesom izrade i bojenja figurica različitog oblika.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za recepcionera

Definisano je nastavnim planom da polaznici treba da pohađaju i predavanja i da učestvuju u praktičnoj nastavi, a kojom prilikom će ovladati svim poslovima vezano za organizaciju rada na recepciji, sa posebnim fokusom na poslovnom bontonu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za servira/servirku

Pored toga što će polaznici biti do detalja upoznati sa radnim procesom lica kvalifikovanih za navedeno zanimanje, profesori će na predavanjima i u toku praktičnog rada akcenat staviti na upoznavanje prisutnih sa pravilima poslovnog bontona.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za sobaricu/spremačicu

Za vreme trajanja i predavanja i prakse, polaznici uče koja se sve sredstva za održavanje higijene koriste, te kako se moraju očistiti i pospremiti sobe, odnosno kupatila i sve ostale prostorije koje određena smeštajna jedinica uključuje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za somelijera

Akcenat će biti stavljen na teorijsko upoznavanje sa vrstama vina i njihovim osnovnim karakteristikama, a predavači će se osvrnuti i na postupak proizvodnje. U toku prakse će se polaznici upoznati i sa pravilnom komunikacijom sa gostima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zanimanje menadžer restorana

Prvo tokom predavanja, a nakon toga i za vreme trajanja prakse, polaznicima biva objašnjeno koje sve dužnosti će imati kada bude obavljao ovaj posao, te na koji način se moraju primeniti pravila međunarodnih standarda i zaštite na radu.

Više

Ugostiteljska struka

Ukoliko nekog pripadnika mlađe populacije upitate koji posao može da mu omogući najbržu i najbolju zaradu, gotovo da je sigurno da će se opredeliti za neko zanimanje iz ugostiteljske struke. A sve to, naravno ne znači da i osobe starije životne dobi ne mogu da se bave ovim poslovima, već naprotiv, upravo se oni i opredeljuju za stručno osposobljavanje ili pak biraju dokvalifikaciju, te postupak prekvalifikacije, što opet sve ima veze sa nivoom kvalifikacija koje su do tog trenutka stekli.

Sve pomenute vrste programa za obrazovne profile iz ove grupe su, svakako dostupne u našoj školi, a isto tako se podrazumeva da brojni kursevi i obuke u okviru kategorije ugostiteljska struka mogu biti organizovani i kao vanredna, odnosno redovna nastava, tako da će zainteresovani imati priliku da izaberu baš onu vrstu programa koja im najviše odgovara.

Uz mogućnost za sticanje zvanično priznate diplome za zanimanja pomoćni kuvar i kuvar, sprovodi se i stručna obuka i kurs za kuvara za riblje i morske specijalitete. Isto tako se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi i stručni seminar za pica majstora, a otvorena je mogućnost i da zainteresovana lica postanu vlasnici diplome za obrazovni profil konobar.

Za sve one kandidate, koje više interesuje izrada poslastica su dostupne specijalizovane obuke i kursevi za poslastičara, te za pravljenje figurica za ukrašavanje torti, kao i za poslastičara sa akcentom na pravljenju torti.

Neophodno je naglasiti i to da škola organizuje specijalizovani seminar za somelijera, a tu je kurs i obuka za barmena, kao i za baristu. Sem toga, kandidati koji imaju interesovanje, mogu da pohađaju edukaciju za servira/servirku, te da tako steknu pravno validni sertifikat za konkretno zanimanje. U okviru ove grupe se nalaze i stručni kursevi i obuke za hospitality menadžera, kao i za menadžera restorana i za recepcionera. Takođe, svako ko za tim ima potrebu ili jednostavno želi, može da se kvalifikuje za zanimanje sobarica, odnosno spremačica, dok se i specijalizovana obuka i kurs za front desk operatera u hotelijerstvu isto tako nalazi u ponudi ove obrazovne institucije.

Kako je za sve pomenute edukacije praktična nastava izuzetno važna, to se svakako vodi računa i da ona bude kvalitetna, a u smislu da kandidati praktičnom radu pristupaju u onim specijalizovanim ugostiteljskim i drugim objektima koji se smatraju najboljim, jer godinama uspešno posluju, a svakako se praktičan deo koji podrazumevaju sve obuke i kursevi za zanimanja ugostiteljske struke sprovodi pod nadzorom pravih profesionalaca.

Budući da svaki kurs i obuka, koji je prethodno pomenut podrazumeva i obavezu pohađanja teorijskog dela, to se od svih kandidata i očekuje da nadležnom licu škole naglase hoće li predavanja pohađati online ili će to učiniti na klasičan način, a kada je potrebno da oni dolaze u školu, kako bi pratili taj segment obuke u specijalno opremljenom prostoru. Za slučaj da im više odgovara prva ponuđena opcija, moraju obezbediti kvalitetan računar i na njega neposredno pre početka nastave instalirati posebnu vrstu programa. Kako se predavanja, koja se organizuju i online i na klasičan način sprovode ili za po jednog polaznika, to jest kroz individualnu nastavu ili putem poluindividualne, kada predavanjima prisustvuje njih dvoje, odnosno za više polaznika istovremeno, odnosno u grupi, važno je da svaki prijavljeni navede kako će taj deo kursa da pohađa, da bi dobio sve dodatne informacije.

S obzirom na to da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije institucija koja je nadležna za definisanje programa stručnih edukacija u navedenoj oblasti, to se podrazumeva da svi kursevi i obuke u okviru kategorije ugostiteljska struka ta pravila maksimalno i poštuju.

Kada zainteresovana lica budu odlučila koja tačno obuka i kurs za zanimanje u oblasti ugostiteljstva ih interesuje, potrebno je da kontaktiraju školu ili preko mejl adrese ili telefona, a mogu i da dođu u njene prostorije, kako bi zvanično izvršili prijavu. Budući da će svi prijavljeni na vreme da dobiju informacije o tome da su obavezni upisu lično da prisustvuju i o dokumentaciji, koju će tom prilikom morati da prilože, očekuje se da oni sve to maksimalno ispoštuju.

Istaćićemo da sve potrebne dozvole za sprovođenje stručnih edukacija u ovoj struci škola poseduje, te da je i diploma koju ona izdaje kandidatima po završetku odabrane obuke, sa zakonskog stanovišta potpuno priznata. Pored toga što kandidati imaju dozvolu da taj dokument koriste kao dokaz o stečenim kvalifikacijama, koji mogu da prilože kada budu konkurisali za posao, svakako je dobro i da ga unesu u svoju radnu biografiju (CV) i da ga upišu u svoj radni dosije. Napominjemo da su zakonske odredbe vezano za upisivanje kako sertifikata, tako i stečenih diploma u radni dosije kandidata promenjene, pa isključivo lica koja su u određenoj poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje za to zadužena imaju pravo da pristupe upisivanju, tako da bi kandidati odmah nakon sticanja konkretnog dokumenta trebalo od njih i da zahtevaju zvaničan upis.