Loading...

Umetnost i dizajn

Često se može čuti da su osobe koje se bave umetničkim poslovima specifične, a u tom smislu što nastoje da na taj način ispolje svoj talent i kreativnost.

img-responsive

Kurs i obuka za dizajn ambalaže proizvoda

Izuzev sticanja znanja vezano za konkretnu vrstu dizajna uz primenu određenih kompjuterskih programa, polaznici će steći i znanja klasičnog dizajniranja ambalaže proizvoda. Podrazumeva se da će teorijski i praktično ovladati svim koracima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za dizajn automobila (Car design)

Prvenstveno će polaznici naučiti da koriste program AutoCAD, a biće im objašnjeno i koji se još programi koriste u okviru dizajna automobila. Svakako će proći korak po korak kroz celokupan postupak, a kako bi mogli u praksi da ga obavljaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za dizajnera enterijera

Sem upoznavanja istorijskog razvoja ove vrste dizajna, kandidati će u toku teorijskog dela edukacije ovladati i svakim korakom, koji se mora poštovati prilikom osmišljavanja enterijera, a zatim će biti u obavezi da prisustvuju i praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za dizajnera nameštaja

Iako će pohađati i predavanja, polaznici će biti obavezni da prisustvuju i praksi, te da nauče na kompjuterima da dizajniraju različite delove nameštaja. Podrazumeva se da će naučiti i da skiciraju proizvod i da odaberu adekvatan materijal.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za dizajnera unutrašnjeg osvetljenja

Osnova ove vrste dizajniranja se odnosi na poznavanje rasvete i efekata elemenata, tako da će akcenat i predavanja i prakse biti na to usmeren. Polaznici se osposobljavaju da samostalno dizajniraju različite vrste unutrašnjeg osvetljenja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design

Kako je u pitanju specifična oblast, to znači da se kurs fokusira na upoznavanje praktičnog korišćenja namenskih računarskih programa, a da bi polaznici u potpunosti naučili da kreiraju igrice i animaciju, te da koriste vizuelne efekte.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za producenta

U toku predavanja prisutni će saznati koje obaveze ima producent, a kroz vežbe će im biti objašnjeno kako se odlučuje o tome ko će učestvovati u snimanju. Takođe će saznati kako generalno funkcioniše snimanje i kako se vrši postprodukcija.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za scenaristu

Sem upoznavanja prisutnih sa pravilima vezano za pisanje scenarija u tehničkom smislu, predavači će govoriti i o pravilnoj adaptaciji nekog književnog dela, te o načinu pronalaska najbolje moguće teme, a uz predavanja će imati i vežbe.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za scenografa

Tokom predavanja polaznici stiču osnovna znanja o postupku izrađivanja scenografije. Predviđeno je da u toku praktičnog rada ovladaju korišćenjem specijalnih kompjuterskih programa, te da se osposobe da izrađuju scenografiju na zadatu temu.

Više

Umetnost i dizajn

Često se može čuti da su osobe koje se bave umetničkim poslovima specifične, a u tom smislu što nastoje da na taj način ispolje svoj talent i kreativnost. Ipak, u novije vreme se slobodno može reći da to pravilo ne važi, pošto se sve više dizajniranje sprovodi kompjuterski, pa se zapravo ne oslanja mnogo na talenat pojedinca vezano za crtanje, već pre na razvoj njegovih ideja.

Mora se priznati da su specijalizovane obuke i kursevi za zanimanja u oblasti umetnosti i dizajna vrlo brojni, tako da je i gotovo sigurno da svaki pojedinac može pronaći ono što traži. A pohađanjem bilo koje edukacije u ovoj oblasti, on će i steći dokument o kvalifikovanosti koji je na teritoriji naše zemlje, ali i pojedinih zemalja regiona priznat. Zapravo je važno naglasiti da bi svaki pojedinačni kandidat trebalo stečeni sertifikat da u svoju radnu biografiju uvrsti, te ima pravo i da taj dokument priloži na uvid, onda kada bude aplicirao na oglas za radno mesto u u navedenoj struci. Svakako se podrazumeva da tu diplomu treba i da unese u svoj zvanični radni dosije, tako da je neophodno da se obrati nadležnim službenicima u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, budući da isključivo oni za upis diploma i sertifikata i imaju potrebna ovlašćenja.

Sem specijalizovanog seminara tokom koga zainteresovani mogu da steknu diplomu za zanimanja scenarista ili producent, u ponudi je i kurs i obuka za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design.

A za one koje upravo te oblasti zanimaju se sprovodi kurs i obuka za dizajn automobila (Car design), kao i za dizajn ambalaže proizvoda. Dostupne su i specijalizovane edukacije, nakon čijeg pohađanja kandidati postaju vlasnici diplome za dizajnera nameštaja i za obrazovni profil scenograf.

Pomenuta škola se može pohvaliti i činjenicom da se specijalizovani kursevi i obuke za dizajnera enterijera i za dizajnera unutrašnjeg osvetljenja, takođe u okviru nje sprovode, a za sve koji imaju interesovanje.

Mada svaka od navedenih edukacija uključuje obavezu pohađanja i predavanja i praktičnog dela, činjenica je da se profesori svakako fokusiraju na praksu. Upravo na taj način oni kandidatima omogućuju kroz vežbanje da steknu sigurnost i da sva ona znanja, koja su im tokom predavanja prezentovana, svakako poboljšaju, te budu spremni da po završetku obuke samostalno obavljaju sve poslove koje podrazumeva konkretni obrazovni profil.

Mora se napomenuti da se u skladu sa nastavnim programom, koji je definisan u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje, a kao jedine nadležne institucije, organizuju sve obuke i kursevi za zanimanja u okviru kategorije umetnost i dizajn.

Takođe, zainteresovani moraju biti informisani o postupku organizacije teorijskog dela, budući da je svakome od njih omogućen izbor između pohađanja tog segmenta edukacije u grupi, u paru ili potpuno samostalno, jer se predavanja organizuju putem grupne, poluindividualne ili individualne nastave. Obaveza je svakog prijavljenog da odluči sa koliko ljudi će pohađati časove, ali i da se opredeli između mogućnosti da predavanja pohađa online ili u prostorijama ove obrazovne institucije. Sva ona lica kojima više odgovara praćenje predavanja iz sopstvenog doma ili sa nekog drugog mesta, to jest online, svakako imaju obavezu da obezbede adekvatan računar i da tačno određenu vrstu softvera na njega instaliraju samostalno. Informacije o svemu tome će biti dostupne zainteresovanima u trenutku prijavljivanja, odnosno upisa.

Postupak prijavljivanja je vrlo jednostavan i opet zavisi od toga za koju od ponuđenih varijanti će se kandidat odlučiti, budući da prijava može biti izvršena telefonskim ili elektronskim putem (na mejl), a zainteresovani može i u prostorije škole da lično dođe, te da ovlašćenom licu pruži sve relevantne podatke.

Sam upis je definisan važećim pravilnikom institucije organizatora i podrazumeva da svaki prijavljeni mora obavezno lično da mu prisustvuje, a o dokumentima koja je dužan da priloži će, naravno da bude prethodno obavešten.

Nevezano za to koja obuka i kurs za zanimanja u sklopu kategorije umetnosti i dizajn interesuje prijavljene, moraju znati da je omogućena opcija praćenja nastave vanredno ili redovno, kao i procesi prekvalifikacije i dokvalifikacije, s tim da se sprovodi i stručno osposobljavanje za konkretne obrazovne profile. A kako je precizno određeno kome je dozvoljeno da pristupa određenom programu, to podrazumeva da prijavljeni bivaju o tome informisani, jer se na osnovu stečenih kvalifikacija i sme doneti ta odluka. Preciznije govoreći, dokvalifikacija je proces kome bi trebalo da pristupe kandidati sa nižom stručnom spremom, odnosno sa stečenom diplomom za obrazovne profile drugog ili, recimo trećeg stepena, pošto im pomenuti program omogućuje da se sertifikuju za obrazovni profil višeg stepena, a u ovom slučaju trećeg ili četvrtog. Da bi nekome bilo omogućeno da se prekvalifikuje za odabrano zanimanje u ovoj struci, zahteva se da je tokom prethodnog školovanja stekao sertifikat za zanimanje istog stepena kao i ono u navedenoj struci, koje je sada odabrao.