Loading...

Vatrogasna struka

Budući da se radi o, trenutno vrlo traženom zanimanju na tržištu rada, a da je potrebno položiti ispit kako bi se stekao zvaničan sertifikat, svakako zainteresovani treba da se na adekvatan način za to i pripremi.

img-responsive

Kurs i obuka za radnika u PP službi PP obezbeđenja

Nastavnim programom ove edukacije je određeno da polaznici na prvom mestu upoznaju aktuelni zakon i njegove glavne odredbe, a da posle toga nauče da koriste specijalnu opremu i da se ponašaju u skladu sa propisima, predviđenim za tu službu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za vatrogasca

Za vreme trajanja teorijskog, a posle i praktičnog dela edukacije, kandidati će naučiti da koriste specijalnu opremu i upoznaće, korak po korak svaki segment rada sertifikovanih vatrogasaca, a kako bi ta znanja mogli da kasnije i primenjuju.

Više

Vatrogasna struka

Budući da se radi o, trenutno vrlo traženom zanimanju na tržištu rada, a da je potrebno položiti ispit kako bi se stekao zvaničan sertifikat, svakako zainteresovani treba da se na adekvatan način za to i pripremi. Iz tog razloga se i organizuje obuka i kurs za radnika u PP službi PP obezbeđenja, te se osobama koje to žele pruža mogućnost da vrlo brzo sa uspehom postanu i vlasnici sertifikata za to zanimanje.

Dostupni su i mnogi drugi kursevi i obuke za zanimanja vatrogasne struke, a kao osnovni vid edukacije se navodi redovno školovanje, mada je otvorena i opcija za vanredno pohađanje nastave u okviru izabranog programa. Naravno, ako nekoga interesuje stručno osposobljavanje za vatrogasca ili za bilo koje drugo zanimanje u ovoj struci, treba da zna da je i ta opcija omogućena, kao i ona koja se odnosi kako za prekvalifikaciju, tako isto i na dokvalifikaciju. Naglašavamo da lica koja su prethodno stekla obrazovanje u okviru profila određenog stepena, imaju mogućnost da postanu vlasnici diplome za odabrano zanimanje vatrogasne struke, a koje bi trebalo da je istog stepena, pa se tada pristupa prekvalifikaciji. Međutim, oni kandidati koji su se pre toga sertifikovali za zanimanje nižeg stepena, sada imaju mogućnost da steknu diplomu za izabrani obrazovni profil u ovoj struci, a koji će biti višeg stepena, jer je omogućena i prekvalifikacija.

Na osnovu pravila koja su doneta isključivo od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije se sve stručne obuke i kursevi za zanimanja u kategoriji vatrogasna struka organizuju.

A svaki kurs i obuka iz ove branše obuhvata najpre teorijski deo, to jest predavanja, a zatim zainteresovani treba da pohađaju i praktičnu nastavu.

U prostorijama škole se organizuju predavanja, s tim što se polaznicima pruža mogućnost i da ih prate preko sopstvenog kompjutera i to online, a za obe varijante je predviđeno da se nastava sprovodi ili za pojedinačnog kandidata ili za njih dvoje, odnosno za četvoro do osmoro ljudi istovremeno, budući da su dostupni individualni, poluindividualni i grupni kursevi i obuke za zanimanja vatrogasne struke.

Praktičan segment svake edukacije se organizuje prema aktuelnim pravilima i to isključivo uz pomoć preduzetnika, odnosno pravnih lica koja imaju višegodišnje iskustvo u poslu i zapošljavaju osobe ovih kvalifikacija. Samim tim tvrdimo da se praktičan deo koji uključuje svaka obuka i kurs u okviru kategorije vatrogasna struka odvija isključivo u skladu sa važećim svetski priznatim standardima.

Prijavljivanje bi trebalo da bude izvršeno ili preko telefona ili ličnim dolaskom zainteresovanog lica u školu, te je dopušteno i da se prijava izvrši elektronski. A od svakog kandidata se očekuje da izabere princip koji njemu najviše odgovara, te da izuzev ličnih informacija o sebi, to jest imena i prezimena, kao i datuma rođenja, obavezno navede i kontakt podatke, odnosno broj fiksnog ili mobilnog telefona. Brzo pošto to bude učinio će biti propisno kontaktiran, te obavešten o svim detaljima, a primarno o dokumentaciji koju je obavezan da priloži, kao i o postupku upisa, kome će morati lično da prisustvuje.

Napominjemo da se validnost diplome, a koja se stiče nakon što se izabrani kurs i obuka za zanimanja vatrogasne struke završi, ni u kom slučaju ne sme dovesti u pitanje, jer je škola ovlašćena za sprovođenje edukacija i za izdavanje validnih sertifikata. Kandidati bi, svakako prvo trebalo da zahtevaju upisivanje tog dokumenta u nekadašnju radnu knjižicu, a sada takozvani radni dosije, koji bi trebalo da bude otvoren u okviru poslovnice Nacionalne službe za zapošljavanje u mestu stanovanja kandidata. Ukoliko, pak budu konkurisali za posao u navedenoj struci, valjalo bi i da taj dokument prilože na uvid, te da na taj način i dokažu da su se zvanično kvalifikovali za obavljanje tog posla, a svakako bi trebalo i da informaciju o posedovanju konkretnog dokumenta navedu u svojoj radnoj biografiji.