Loading...

Dina V.

Informatika
Dina V.

Rođena 1987. godine

Na fakultetu tehničkih nauka u Čačku je stekla zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku, a potom i završila master studije sa zvanjem master inžejner elektrotehnike i računarstva.

Od 2014. godine zaposlena kao profesor u srednjim stručnim školama u Kragujevcu kao nastavnik stručnih predmeta iz obalsti elektrotehnike.

Predavač je u mnogim oblastima kao što su Windows platforma, HTML, CSS, Adobe... Kreira internet stranice, instalira i održava računarske mreže, kreira baze podataka i još puno toga. Voli rad sa mladima i usavršava se u oblasti vaspitno-obrazovnog rada.