Loading...

Gordana R. V.

Elektrotehnika
Gordana R. V.

Rođena u Kragujevcu 17.04.1966. Završila ETF u Beogradu i dobila zvanje Diplomirani inženjer elektrotehnike. Zaposlena od 02.10.1992 u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu kao profesor stručnih elektro predmeta. Ima položen ispit za licencu nastavnika i stalno ulaže u svoje obrazovanje i usavršavanje.

Način rada zasniva na preciznim objašnjenjima koja su potkreplјena šemama ili slikama nastavnih tema koje se obrađuju. Od učenika očekujem da razumeju suštinu i ne insistira na nepotrebnim detalјima. Podstiče učenike da se interesuju za predmet, daje im priliku da sami odrade određene teme, ukazuje im da uče kroz praksu i da sami prate svoj rad i napredak. Uvažava mišlјenje učenika, hrabri na kritičko mišlјenje i postavlјanje pitanja.

Obavezno ukazuje na moć znanja, škole, učenja, vrednog rada i interesovanja.