Loading...

Ivana M.

Srpski jezik i književnost
Ivana M.

RADNO ISKUSTVO

  • Zaposlena u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi u Beogradu na mestu profesor srpskog jezika i književnosti i stručni saradnik-bibliotekar od 2006. godine i danas.
  • Zaposlena u Srednjoj medicinskoj IT gimnaziji na mestu profesor srpskog jezika i književnosti od 2021. godine i danas.
  • Koautor i realizator radionice Dramski metod u nastavi-izazov i(ili) zamka za nastavnike srpskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu 2019. godine.
  • Zaposlena u Srednjoj medicinskoj školi Sveti Sava na mestu profesor srpskog jezika i književnosti i književnosti za decu 2018-2020. godine.
  • Zaposlena u Srednjoj medicinskoj školi Vasilije Ostroški na mestu profesor srpskog jezika i književnosti i književnosti za decu 2016-2017.
  • Recezent Pedagoške sveske-sumativno i formativno ocenjivanje učenika u osnovnoj i srednjoj školi Kreativni centar 2016. godine.
  • Saradnik Filološkog fakulteta u Beogradu kao mentor studentima iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u školskoj 2010-2011. i 2011-2012. godini.
  • Tokom školske 2009.-2010. godine aktivno učestvovala u međunarodnom istraživačkom projektu “Drama improves Lisabon Key Competences in Education” (Drama unapređuje ključne kompetencije lisabonske strategije u obrazovanju).
  • Spoljni saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja na poslovima lekture i korekture teksta tokom 2006.-2008. godine.
  • Spoljni saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja na poslovima pregleda i ocene programa stručnog usavršavanja nastavnika 2006-2010.

OBRAZOVANJE

Stečeno zvanje ili kvalifikacija: Položen ispit za licencu profesora srpskog jezika i književnosti. Naziv i tip organizacije: Ministarstvo prosvete i sporta RS

2010.

Naziv i tip organizacije: Atelier d’Activites Artistique, France Stečeno zvanje ili kvalifikacija: Završena međunarodna obuka iz oblasti Drama u obrazovanju

1999.-2006.

Naziv i tip organizacije: Filološki fakultet, Odsek za srpsku književnost i jezik i engleski kao izborni (drugi) jezik Univerziteta u Beogradu. Stečeno zvanje ili kvalifikacija: Profesor srpskog jezika i književnosti.

1995.–1999.

Naziv i tip organizacije: Gimnazija opšteg smera “Takovski ustanak”, Gornji Milanovac. Stečeno zvanje ili kvalifikacija: Maturant Gimnazije