Loading...

Dr Maja N.

Engleski jezik
Dr Maja N.

OBRAZOVANJE

  • Doktorske studije - Filološki fakultet u Beogradu – naučna oblast Anglistika – Linvistička pragmatika
  • Master studije - Filološki fakultet u Beogradu, grupa Engleski jezik i književnost
  • Osnovne akademske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa Engleski jezik i književnost

RADNO ISKUSTVO

  • Visoka škola strukovnih studija „Akademija Fudbala” (januar 2014 – danas) / Naziv radnog mesta: profesor strukovnih studija na predmetu Engleski jezik

  • „Akademija Oksford-Agent” DOO (januar 2019 – danas) / Naziv radnog mesta: predavač na kursevima engleskog jezika

  • Srednja škola „Srednja medicinska i IT Gimnazija“ (septembar 2020 – danas) / Naziv radnog mesta: nastavnik engleskog jezika

  • Univerzitet Singidunum (mart 2013 – septembar 2013) / Naziv radnog mesta: profesor za užu naučnu oblast Strani jezici – Engleski jezik