Loading...

Miloš Đ.

Muzička kultura
Miloš Đ.

Rođen 31.10.1979. u Kruševcu, gde je završio osnovnu i srednju muzičku školu. Filološko umetnički fakultet završio je u Kragujevcu, gde je diplomirao na smeru opšta muzička pedagogija. Pedagoškim radom se bavi od 2010. godine.

Danas je profesor muzičke kulture u dvema osnovnim i jednoj srednjoj školi. Pored pedagoškog rada, bio je dugogodišnji pevač u horovima „Jefimija“ iz Kruševca i AH „Liceum“ iz Kragujevca, dok je trenutno član Kragujevačkog pevačkog društva. Oženjen je i otac jednog deteta.