Loading...

Miloš M.

Elektrotehnika
Miloš M.

Rođen 01.02.1984

Obrazovanje: Tehnički fakultet, Čačak, Odsek - Elektroenergetika

Zaposlen u Prvoj tehničkoj školi i Srednjoj medicinskoj i IT Gimnaziji kao nastavnik stručne grupe predmeta područije rada Elektrotehnika.

Organizovao je brojne delatnosti vezanih za studentski život kao što su: „Elektrijada“ (međunarodni susreti studenata elektrotehnike), „Menadžerijada“ (sportsko-edukativno studentsko takmičenje u regionu), „Kup Rektora“ (takmičenje studenata kragujevačkog Univerziteta), raznih sportskih turnira.

Organizacija rada u shopu i konstantan rad na povećanju nivoa usluge prodavaca. Nabavka robe, vođenje računa o balansu lagera shopa, kontrola troškove radnje.

Organizacija marketinških aktivnosti, prezentacija u shop-u i lokalnog marketinga na nivou shop-a.

Redovno obaveštavanje zaposlenih o promenama procedura, odlukama i planovima i sprovođenje istih.

Prisustvovao brojnim seminarima, prezentacijama, uglednim časovima i stručnim skupovima.

Učestvovao u organizaciji raznih aktivnosti, član brojnih školskih timova i koordinator tima u Prvoj tehničkoj školi.