Loading...

Nataša C.

Matematika
Nataša C.

Datum i mesto rođenja: 15. 2 1972. Kragujevac

Zanimanje: Diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene

Osnovnu školu završila u Kragujevcu - O. š. „Stanislav Sremčević“ i muzičku školu „Dr. Miloje Milojević“, odsek flauta.

Srednju školu u Kragujevcu – „Prva kragujevačka gimnazija“ (smer programer-saradnik).

Diplomirala na Prirodno matematičkom fakultetu u Kragujevcu sa srednjom ocenom 8,88.

U prosveti radi od 1996. godine.

Radila u više osnovnih i srednjih škola, stalno zaposlena u „Srednjoj stručnoj školi“ i dve godine u privatnoj školi „Srednja medicinska škola i IT gimnazija“ u Kragujevcu. Ima položen stručni ispit.

Pohađala veliki broj seminara od kojih je najviše u oblasti IKT-a, IOP-a, kao i za razvoj kompetencija K2 vezanih za struku.

Član školskog odbora TUŠ „Toza Dragović“ više godina.

Učestvovala sa učenicima na nekoliko takmičenja. Sa učenicima je osvojila više međunarodnih nagrada: republičko takmičenje iz računarstva i informatike, treća nagrada na okružnom takmičenju iz matematike, višegodišnji team-leader na takmičenju Most matematike, gde su timovi „Srednje stručne škole“ osvajali prve nagrade.

Učestvovala u više međunarodnih projekata pomirenja zemalјa Balkana pod pokrovitelјstvom RYCO- School mirror, Youth and reconciliation u periodu od 2019-2020.godine. kao i u više Erasmus projekata.

Tečno govori engleski jezik. Poznavanje nemačkog jezika.