Loading...

Radomir B.

Programiranje
Radomir B.

Rođen 13.01.1976.

Po obrazovanju master inženjer informacionih tehnologija, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku.

U osnovnim i srednjim školama je nastavnik matematike i programiranja.

U mnogim firmama je radio kao IT podrška na njihovim sistemima. Poznaje Pascal, HTML, Delphi, C, C++... Koristi se alatima optimizacije i simulacije (Matlab...), modeliranja (Erwin, UML...) kao i SQL, SQlite... U poslednjih 11 godina je autor i koautor u oko 60 radova na srpskom i engleskom jeziku.