Loading...

Snežana S.

Medicinska etika, filozofija i građansko vaspitanje
Snežana S.

Rođena 15.09.1979.

Diplomirani profesor filozofije na Univerzitetu u Novom Sadu - Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu - Filozofski fakultet - master filozofije.

Profesor od 2002 godine u Politehničkoj školi.

Neformalno obrazovanje: Pohađanje seminara „Prava deteta” -, Centar za prava deteta; Pohađanje seminara za izvođenje obuke programa „Vaspitanje za zdravlјe kroz životne veštine” podržano od Ministarstva prosvete i sporta i UNICEF-a; Program obuke za primenu elemenata“Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišlјenja“(Nastavnici-nastavnicima) projekta“Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju“ - podržano od Centra za interaktivnu pedagogiju; Odelјenjski starešina u savremenoj školi” Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju; Program obuke u projektu“Promocija sinergijskog dejstva formalnog i neformalnog obrazovanja u funkciji zapošlјivosti mladih“; Pohađanje seminara “Prilagođavanje opcije računarskih programa za rad dece sa posebnim potrebama” –Politehnička škola, Kragujevac; Učešće u programu”Kulturom protiv trgovine lјudima 3“, kao deo projekta“Mobilisanje zajednice u borbi protiv trgovine lјudima 3“ –Romski informativni centar; Pohađanje seminara „Uzajamno profesionalno osnaživanje-učenje putem interneta“ Centar za interaktivnu pedagogiju; Pohađanje seminara „Uzajamno profesionalno osnaživanje“ Centar za interaktivnu pedagogiju; Pohađanje seminara „Debata u nastavi“ –Asocijacija za kreativnu komunikaciju i debatu; Kurs“Atutor“- Centar za interaktivnu pedagogiju; „Od metoda u nastavi do školskog forum pozorišta- drama unapređuje klјučne obrazovne kompetencije“ –Ustanova kulture gradske opštine Stari Grad „Parobrod“, CEDEUM; „Borba protiv diskriminacije“ Beogradski centar za lјudska prava; u okviru programa“Podrška civilnom društvu“; „7 koraka prevencije bolesti zavisnosti“ –Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju; „Izgradnja odelјenjske zajednice uspostavlјanjem pravila i samodiscipline“ Centar za interaktivnu pedagogiju; „Dogovor-kako to dobro zvuči“ –Republički zavod za socijalnu zaštitu; Stručno predavanje-prikaz udžbenika “Filozofija za 4-ti razred gimnazije i stručne škole“ –Klett, Beograd; Youthpass -Mobility of youth workers-project „Youthful Europe“ –Erasmus + , SALTO SEE; Dvodnevna obuka za članove Tima za prevenciju osipanja , kroz projekat “Sprečavanje osipanja iz obrazovnog sistema Republike Srbije“ Centar za obrazovne politike; Stručni skup-tribina „Zadaci koji podstiču učenje“ – Klett, Beograd- Društvo za razvoj obrazovanja; „Basic of Office 365“ –Microsoft innovative educator; “Menadžment kvaliteta i standardizacija u obrazovanju“ –Fakultet organizacionih nauka, Beograd; „Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi-Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja“; Obuka za primenu Nacionalnog okvira kurikuluma- Osnove učenja i nastave i razvoj škola vežbaonica“modul 1-Projekat Podrška razvoju lјudskog kapitala u istraživanju- Opšte obrazovanje i razvoj lјudskog kapitala, Beograd; Online obuka “Kako pokrenuti sopstveni posao“- SERBIAN VENTURE NETWORK,Ministarstvo omladine i sporta; „Mobilni svet nastave“- Centar za stručno usavršavanje, Kikinda.