Loading...

Snežana T.

Matematika
Snežana T.

Datum i mesto rođenja: 9. 4. 1972. Kragujevac

Zanimanje: Diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene

Osnovnu školu završila u Kragujevcu - O. š. „Jovan Popović“.

Srednju školu takođe u Kragujevcu – Prva kragujevačka gimnazija (smer Kulturolog saradnik).

Diplomirala na Prirodno matematičkom fakultetu u Kragujevcu sa srednjom ocenom 8,78.

U prosveti radi od 2000. godine sa manjim prekidima.

Radila u 12 škola, najviše oko 8. godina u Srednjoj stručnoj školi i više od dve godine u privatnoj školi Srednja medicinska škola i IT gimnazija u Kragujevcu. Ima položen stručni ispit.

Pohađala veliki broj seminara od kojih je najviše u oblasti IKT-a, IOP-a i vezanih za struku.

Učestvovala sa učenicima na nekoliko takmičenja, a najveći uspeh postigla 2020. godine na međunarodnom takmičenju Most matematike sa osvojenim prvim mestom.