Loading...

Suzana R.

Latinski i francuski jezik
Suzana R.

rođena 21. 01. 1963. u Kragujevcu.

Profesor je francuskog jezika i književnosti. Zaposlena u TUŠ "Toza Dragović" Kragujevac već 34 godine. Dugi niz godina organizuje sekcije i radionice. Ističe se u individulanom radu sa učenicima i pružanjem podrške učenicima sa smetnjama u razvoju. Kreativnošću približava svoj predmet učenicima.