Loading...

Svetlana T.

Matematika
Svetlana T.

RADNO ISKUSTVO

 • Profesor matematike u OŠ „Boško Palkovlјević '',Batajnica od .2003-2005.
 • Profesor matematike u OŠ ''Branko Radičević '' Batajnica od 11.09.2005.
 • nastavnik i stručni saradnik u Centru za talente Zemun u toku 2006/07 god.
 • rad u rukovodećem organu škole „Boško Palkovlјević '',Batajnica (školski odbor 2004-2005)
 • rad u rukovodećem organu škole „Branko Radičević'',Batajnica (školski odbor 2013-)
 • pomoćnik direktora u OŠ „Branko Radičević“Batajnica (šk.2016/17.)
 • profesor matematike u Privatnoj Montesori školi (šk.2016/17.)
 • direktor Osnovne Montesori škole (šk.2017/18)
 • saradnik matematičke gimnazije (rad sa talentovanom decom u školi talenata KLIKER)
 • spolјni saradnik ZUOV-a (od 1.8.2019.)
 • saradnik izdavačke kuće KLET (prezentacije udžbenika za osnovnu školu,autor zadataka za ediciju „Znam za Maturu“,evaluator udžbenika iz matematike)
 • saradnik izdavačke kuće NOVI LOGOS (recenzija udžbenika iz matematike za peti i šesti razred)

OBRAZOVANJE I OBUKA

 • VII stepen stručne spreme:diplomirani matematičar- zvanje stekla na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu (2001)

INICIJATIVE NA POSLOVNOM PODRUČJU

 • volonterski rad sa decom u Višeboju na beogradskom festivalu cveća –(BFC 2011.)
 • volonterski rad u okviru manifestacije matematičkog instituta(SANU) „MI SA NAUKOM MATEMATIKOM“(maj 2016.)
 • rukovodilac Stručnog Veća matematike , informatike i OT( od šk.2007/8)
 • mentorski rad u nastavi ,(šk.2013/14.)
 • mentorski rad u nastavi (šk.2014/15.)
 • mentorski rad u nastavi (šk.2015/16.)
 • autorski rad (šk.2015/16.)Radionica „OSNA SIMETRIČNOST-KREATIVNE IDEJE“ u okviru manifestacije „MI SA NAUKOM MATEMATIKOM“(maj 2016.)
 • rad sa talentovanom decom usvakoj šk.godini,učestvovanje i uspesi na takmičenjima iz matematike na svim nivoima.
 • rad i učestvovanje na prezentaciji „klett“ udžbenika za matematiku(2012.)
 • rad i izrada multimedijalne prezentacije i predstavlјanja edicije znam za maturu iz matematike „klett“( 2012.)
 • učestvovanje u projektu evaluacije edicije „Znam za više“ iz matematike(2013.)
 • učestvovanje na mini prezentacijama udžbenika iz matematike izdavačke kuće „klett“(šk.2014/15.)
 • TV emisija na studiju B (emisija dečijeg informativnog karaktera)
 • Majski bazar u svakoj školskoj godini
 • dečija nedelјa u šk.2012/13.(organizacija humanitarnog višeboja i bazara sa pedagogom škole G.Marčetić i nastavnicom Danijelom Lukić Nikolić)
 • Sekcija prava deteta koja okuplјa decu u cilјu ostvešćivanja i ostvarivanja njihovih prava vodila sa psihologom škole V.Živanović
 • aktivan član tima za samovrednovanje:podrška učenicima
 • rukovodilac stručnog veća matematike , informatike i OT
 • aktivan učesnik Pedagoškog kolegijuma
 • član tima za razvoj školskog programa
 • aktivno učestvovanje u projektu Moja škola škola bez nasilјa-VT (vršnjački tim) u šk.2011/12.(sa psihologom škole V.Živanović) Šk.2012/13.(sa pedagogom škle G.Marčetić)

Rad i aktivno učestvovanje na projektima škole:

 • Škola bez nasilјa(šk.2010/11.)
 • Nama je važno (projekat u saradnji „save the children“ Norveška)
 • Preduzetništvo (projekat u šk.2014/15. Rad u timu na predstavi Kapetan Džon Piplfoks)
 • Projekat Eko škole u 2018/19. (koordinator u medicinskoj školi)

STRUČNO USAVRŠAVANJE (putem seminara)

 • Prava deteta kao okvir aktivnog učenja
 • 10 koraka – program prevencije bolesti zavisnosti
 • Umeće komunikacije,kao i drugi seminari iz oblasti učenja
 • Škola bez nasilјa kao i mnogi drugi