Loading...

Tehnologija koja nas očekuje u bliskoj budućnosti

autor: IT Gimnazija | 22. 11. 2018, 10:04 am
img-responsive

Svesni smo skoro svi koliko u savremenom svetu tehnologija sve više uzima primat, a čini se da kako vreme prolazi, ova oblast biva sve zastupljenija i sve više i bolje razvijena.

Naravno da su vršena brojna istraživanja o tome koja je to tehnologija, koja nas očekuje u bliskoj budućnosti, tako da su rezultati donekle zapanjujući, jer se predviđa da će sve više stvari moći da rade roboti, tako da će i mnoga zanimanja vremenom da budu potpuno nepotrebna.

Tehnologija koja nas očekuje u bliskoj budućnosti

Smatra se da će u narednih nekoliko godina veći deo stanovništva celog sveta imati pristup kako takozvanim pametnim mobilnim telefonima, tako isto i potpuno nesmetani pristup internetu. Takođe se predviđa da će sve veći broj različitih tipova robota biti uvršten u svakodnevni život, a što bi trebalo vremenom da dovede do toga da se u velikoj meri smanji potreba za zapošljavanjem ljudi na različitim radnim mestima, što je svakako jedan od negativnih aspekata, koji primena tehnologije i tehnoloških sredstava u svakodnevnom životu ima.

Srećom, mnogo je više pozitivnih strana primene tehnologije, a prvenstveno u saobraćaju, ali i u oblasti medicine, kao i u mnogim drugim sferama života.

Zapravo se predviđa da bi u narednih 20 - ak godina trebalo da u upotrebi bude sve više specifičnih vozila, a koja će biti kompjuterizovana, s tim da se takođe očekuje i da supersonični letovi budu sve zastupljeniji, kao i da se vremenom razviju takozvani suborbitalni svemirski letovi.

U oblasti medicine nas očekuje najviše novosti, a što bi trebalo da omogući korišćenje tehnologije sa ciljem produžetka životnog veka ljudi, odnosno poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja i uopšteno kvaliteta života na svim nivoima.

Iako jeste neosporna činjenica da će tehnologija koja nas očekuje u bliskoj budućnosti doprineti nestajanju određene grupe zanimanja, to će takođe dovesti do toga da će se ljudi sve više baviti onim poslovima, u okviru kojih neće moći da ih zameni niti jedan robot, te će tako i umetničke sklonosti mnogih biti mnogo razvijenije nego što je to danas slučaj.

Sledeća Prethodna