Loading...

Koja je uloga Učeničkog parlamenta i Saveta roditelja u školama

autor: IT Gimnazija | 25. 12. 2019, 10:10 am
img-responsive

Svaka državna i privatna srednja škola, a koja vodi računa o kvalitetu obrazovanja i o učenicima omogućuje i roditeljima, odnosno starateljima đaka, ali i đacima da uzmu učešće u radu.

A to se omogućuje kroz specijalne organe škole, koji su poznati kao Učenički parlament i Savet roditelja.

Sasvim je jasno da u radu Učeničkog parlamenta učestvuju đaci te škole, dok je Savet roditelja organ škole, koji čine izabrani roditelji ili staratelji dece, odnosno predstavnici svih razreda i odeljenja, koja postoje u toj obrazovnoj instituciji.

Šta je Učenički parlament?

Zakonom je propisano da treba da postoji Učenički parlament u svakoj osnovnoj i srednjoj školi, kako državnoj, tako isto i privatnoj.

Cilj formiranja tog organa škole jeste da okupim određeni broj učenika, koji će učestvovati u donošenju svih onih odluka, koje se primarno njih i tiču.

Formiranjem Učeničkog parlamenta se svim đacima garantuje pravo na slobodu govora i izražavanja, kao i pravo na slobodu udruživanja i sva ostala prava, koja su definisana zakonom.

Samim tim sto i privatna srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu podrazumeva i formiranje Učeničkog parlamenta, ali i koncept da je učenik na prvom mestu, formira se i mnogo bolja atmosfera među profesorima i đacima.

Razvija se na taj način i demokratska kultura, zatim se poboljšava komunikacija i među učenicima i njihova komunikacija sa profesorima i nadležnima u školi.

S obzirom na to da ja u pitanju institucija, koja je propisana zakonom, to znači da u radu Učeničkog parlamenta može da učestvuje svako, ko pohađa konkretnu školu, a bez obzira na versku, rasnu i nacionalnu, odnosno polnu i imovinsku pripadnost.

Jedna od prednosti učešća u ovakvoj instituciji za đake jeste što jačaju svoje samopouzdanje, a istovremeno imaju uticaja na različite aktivnosti, kako nastavne, tako i vannastave, koje će biti organizovane u školi.

Podrazumeva se da đaci imaju u tom slučaju i odgovornost u donošenju odluka, a sve to maksimalno pozitivno utiče i na njihovu ličnost, ali i na komunikacijske veštine i naravno na kvalitet školovanja.

Šta je Savet roditelja?

Još jedan organ škole, koji je propisan zakonom jeste i Savet roditelja.

Članovi su predstavnici svakog odeljenja, svakog razreda konkretne škole, a koji treba da zastupaju zajedničke stavove.

Jednostavno rečeno, Savet roditelja ima za cilj da zastupa apsolutno sve roditelje ili staratelje učenika u komunikaciji sa konkretnom privatnom ili državnom osnovnom ili srednjom školom.

Naravno da srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac ima vrlo uspešno saradnju sa članovima Saveta roditelja, te da svi zajedno aktivno uzimaju učešće u radu ove škole, a na prvom mestu sa ciljem poboljšanja kvaliteta nastave.

Koja je uloga Učeničkog parlamenta i saveta roditelja?

Kao što je već pomenuto, jasno je da su u pitanju zakonom propisani organi, odnosno školske institucije.

I Učenički parlament i Savet roditelja najpre služe za poboljšanje komunikacije između škole, sa jedne strane i đaka, odnosno njihovih roditelja ili staratelja, sa druge.

Aktivno učešće imaju i jedni i drugi u radu škole i to svako prema zakonom propisanim pravilima.

Osnovna svrha postojanja i Saveta roditelja i Učeničkog parlamenta jeste da svi budu uključeni u rad konkretne obrazovne institucije, a sa ciljem poboljšanja kvaliteta školovanja, na prvom mestu.

Dakle, primer koji daje srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu je odličan, zato što u okviru te škole ne funkcioniše samo Savet roditelja, već i Učenički parlament, a što nije slučaj baš u svakoj osnovnoj ili srednjoj školi, bez obzira da li je ona državna ili privatna. Tako unapređuju kvalitet obrazovanja, te i đaci, ali i njihovi roditelji, odnosno staratelji imaju pravo da aktivno učestvuju o radu škole. Na taj način je i sasvim jasno stavljeno do znanja da je ovoj obrazovnoj instituciji na prvom mestu zaista učenik i kvalitet njegovog školovanja.

Sledeća Prethodna