Loading...

Poznavanje rada na računaru - obaveza ili ne

autor: IT Gimnazija | 26. 05. 2020, 2:25 pm
img-responsive

S obzirom na to da u današnje vreme gotovo svako zanimanje uključuje i obavezu korišćenja računara, sasvim je i logično što se od mnogih zaposlenih zahteva da budu računarski pismeni. Naravno da ima i onih zanimanja, gde nije neophodno da zaposleni poznaju rad na računaru, ali su ona sasvim sigurno u manjini.

A u tom smislu slobodno možemo reći da je obaveza svakog, ko želi da napreduje u svom poslu i da bude upoznat sa korišćenjem ne samo osnovnih računarskih programa, već i da se odlično snalazi na internetu, te na brojnim društvenim mrežama.

U zavisnosti od toga na kojoj radnoj poziciji je zaposlen kandidat i zavisi ti šta je sve neophodno da on zna u vezi sa računarima. Ipak, mora se priznati da je to donekle dužnost svakog zaposlenog, a posebno se odnosi na komunikaciju.

Elektronski način komunikacije je u današnje vreme među kolegama, ali i poslovnim partnerima najzastupljeniji, pa je iz tog razloga važno da svaki zaposleni najpre zna da koristi servis za slanje elektronske pošte, ali i da bude upoznat sa načinom komunikacije elektronskim putem. Zato i nije čudno što se osnovna pismenost praktično zahteva od svakog radnika, a posebno na primer ukoliko je on zaposlen na sekretarskim poslovima.

Dodatna edukacija je ključ uspeha

Važno je da čak i oni zaposleni, koji nemaju dovoljno znanja o računarima, imaju na umu da su im na raspolaganju brojne mogućnosti. Na prvom mestu se misli na činjenicu da su stručni kursevi i obuke računara u ponudi Srednje medicinske i IT gimnazije u Kragujevcu, odnosno u okviru izdvojenih odeljenja te obrazovne institucije, koja se nalaze u Novom Pazaru i u Beogradu.

Postoji mogućnost da svi zainteresovani pohađaju izabrani seminar računara na osnovnom nivou, a u slučaju da nemaju nikakvo prethodno znanje iz te oblasti ili da se opredele za viši nivo, odnosno da na taj način steknu dodatne kvalifikacije.

Takođe je prednost i ta što ova obrazovna institucija vodi računa o ponudi, pa u tom smislu omogućuje polaznicima da uče od najboljih u okviru konkretne oblasti, ali i da koriste savremene računare.

Akcenat edukacije je stavljen na praktičan rad, tako da svaki kandidat ima mogućnost da vrlo brzo i lako usavrši stečena teoretska znanja, što znači da će biti potpuno siguran u sebe kada se bude zaposlio ili nastavio sa radom u okviru bilo koje firme.

Ne samo da je dostupna mogućnost da steknu osnovnu računarsku pismenost, odnosno da se upoznaju sa korišćenjem interneta i osnovnih računarskih programa, već isto tako imaju mogućnost i da se upoznaju sa radom u programu Wordpress, odnosno Solidworks i Unix, kao i u mnogim drugim računarskim programima.

S obzirom na to da Srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu, odnosno u Beogradu i u Novom Pazaru, u kojima ima izdvojena odeljenja, ima zaista zavidan broj edukacija u ponudi, to ne postoji nikakva sumnja da će zainteresovani vrlo brzo da pronađu koja obuka i kurs računara im najviše odgovara u datom momentu.

A pošto budu završili pohađanje izabran edukacije, postaće i vlasnici sertifikata, kojim će dokazati svoje kvalifikacije u okviru određene oblasti.

Ne treba zaboraviti da se vrlo ceni kada zaposleni ulažu u svoje znanje, tako da je sasvim sigurno da će kandidati sa stečenim sertifikatom ove obrazovne institucije imati i prednost prilikom konkurisanja za posao.

Sledeća Prethodna