Loading...

Kursevi i obuke za zanimanja građevinske struke

autor: IT Gimnazija | 08. 06. 2020, 11:59 am
img-responsive

Postoje zanimanja za kojima uvek vlada potražnja na tržištu rada kako naše zemlje, tako isto i drugih zemalja. Upravo zato se mnogi odlučuju za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za takva zanimanja, odnosno za pohađanje specijalističkih kurseva, jer prilično lako uspevaju posle toga da pronađu zaposlenje.

Baš takva zanimanja su ona koja se svrstavaju u građevinsku struku. Izolater, armirač i dimničar, kao i farbar su tek pojedina zanimanja građevinske struke, koja su u ovom momentu vrlo tražena. A u ponudi Srednje medicinske i IT gimnazije u Kragujevcu, odnosno u njenim izdvojenim odeljenjima u Beogradu i Novom Pazaru se nalaze i specijalističke obuke i kursevi za fasadera i za kamenoresca, kao i za klesara i keramičara.

Pored toga, u ponudi se nalazi mogućnosti sticanja zvanično priznatog sertifikata za zanimanje izrađivač opeke i crepa, zatim za zanimanja moler i kamenorezac.

Treba izdvojiti i specijalizovanu edukaciju, posle koje kandidati postaju vlasnici zvanično priznatog sertifikata za zanimanja monter suve gradnje, montažer ili miner, s tim da je u ponudi i kurs i obuka za operatera na mašinama za malterisanje i moleraj.

Brojna su zanimanja u oblasti građevine za kojima postoji potražnja na tržištu rada, pa svakako ne treba zaboraviti ni zanimanje rukovaoc građevinskih mašina, odnosno dizaličar, to jest rukovaoc dizalice.

Ponudom ove obrazovne institucije su obuhvaćene i obuke i kursevi za pekara i putara, kao i za tercera i podopolagača.

Specijalizovana obuka i kurs za zanimanje visinski radnik (skelar, krovopokrivač) je takođe izuzetno tražena.

Pojedinci koji imaju želju da nauče da rukuju kranom, u okviru ove škole imaju mogućnost da steknu zvanje kranista, tako da je vrlo verovatno da će prilično brzo sa sertifikatom za to zanimanje i da pronađu posao u konkretnoj struci. Međutim, to nije sve. Budući da su u pitanju zanimanja koja su tražena u svim zemljama, u kojima se grade zgrade, hoteli ili bilo koji drugi objekti, a što su u principu mnoge zemlje u okruženju i u svetu, to svako ko postane vlasnik sertifikata, koji izdaje Srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu, odnosno u Beogradu i u Novom Pazaru, u kojima se nalaze izdvojena odeljenja te škole, može da pronađe posao i van granica naše zemlje. Svakako je važno da se u okviru nadležnih institucija izabrane zemlje raspita kako funkcioniše postupak nostrifikacije.

Treba opomenuti da su sertifikati zvanično priznati na teritoriji naše zemlje, te se smatraju relevantnim dokazom o stečenim kvalifikacijama.

Uzevši u obzir da su u pitanju zanimanja koja podrazumevaju i praktičan rad, moramo naglasiti da ova obrazovna institucija sa mnogim pravnim subjektima na području pomenutih gradova, ali i cele zemlje ima odličnu saradnju. Svi kandidati, bez obzira za koje zanimanje žele da se kvalifikuju, će imati mogućnost da praksu pohađaju kod poslovnih partnera organizatora. Tako će sva teoretska znanja imati priliku da nauče i da primenjuju praktično, što će sasvim sigurno da utiče i na kvalitet njihovog budućeg rada.

Dovoljno je samo da odaberete za koje zanimanje želite da se kvalifikujete, a zatim da kontaktirate nadležne u ovoj školi u izabranom gradu, kako biste dobili sve neophodne informacije.

Ne zaboravite da ulažući u svoje obrazovanje, zapravo direktno ulažete u svoju budućnost.

Sledeća Prethodna