Loading...

Geodetski tehničar - prednosti i mane tog zanimanja

autor: IT Gimnazija | 14. 01. 2020, 9:36 am
img-responsive

Poznat je dobro svima podatak da apsolutno svako zanimanje ima kako prednosti za osobe koje se njime bave, tako isto i određene mane.

Naravno da je osnovni cilj pronaći posao, koji nudi mnogo više prednosti, nego mana, ali to u određenim slučajevima nije baš tako naročito lako izvodljivo. Ipak, najbitnije je raditi ono što volimo, pa onda i mane bavljenja određenim poslom gube na značaju.

Koje poslove obavlja geodetski tehničar?

U osnovi geodetski tehničar, odnosno geometar ima obavezu da na specijalan način, to jest uz korišćenje posebne aparature izvrši merenje zemljišta. Svrha takvih merenja jeste izrada različitih vrsta planova i specijalizovanih karata.

A pored svega toga, geodetski tehničar - geometar ima obavezu i da, u skladu sa datim ovlašćenjima, vodi preciznu evidenciju i o svim promenama, koje se javljaju na određenom zemljištu.

U zavisnosti od toga u kojoj službi je zaposlen, geometar ima obavezu i da vrši obeležavanje različitih građevinskih objekata, ali i da izrađuje katastarske elaborate, kao i da prati napredak u radovima, koji se vrše prilikom izgradnje tunela, saobraćajnica i prilikom izgradnje objekata, koji su svrstani u oblast visokogradnje.

Naravno da geometar može biti angažovan i na drugim poslovima, odnosno prilikom postavljanja industrijskih hala, zatim u brodogradilištima kad god je to potrebno i u svim ostalim slučajevima, kada je to predviđeno zakonom.

Uz sve što je pomenuto do ovog momenta, geodetski tehničar, to jest geometar ima obavezu i da prikuplja podatke na određenom terenu, a zatim i da ih u skladu sa pravilima i zahtevima obrađuje.

Lice koje je završilo redovno ili vanredno konkretnu srednju školu, odnosno koje je pristupilo programu dokvalifikacije za zanimanje geodetski tehničar - geometar ili programu prekvalifikacije, kao i stručnog osposobljavanja, ima neposrednu saradnju prilikom obavljanja ovog posla sa arhitektama i građevinskim stručnjacima.

Geodetski tehničar - prednosti i mane tog zanimanja

Kažu da ako neko radi ono što voli, onda ne može teško da mu padne ni kada su uslovi rada možda i loši. Zato, ukoliko želite da steknete diplomu za zanimanje geodetski tehničar - geometar, a koje ima u svojoj ponudi srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu, odnosno njena izdvojena odeljenja u Beogradu i Novom Pazaru, sigurno vam neće pasti teško činjenica da ćete prilikom bavljenja ovim poslom u određenim situacijama morati da radite i na terenu. S obzirom na to da se merenja moraju vršiti vani, to geometar može u određenim slučajevima da bude izložen i lošim vremenskim prilikama na prvom mestu, ali i drugim negativnim uticajima, kao što je na primer buka.

U mane bavljenja ovim poslom se svrstava i činjenica da geometar, odnosno geodetski tehničar u određenim situacijama mora da napusti mesto svog stalnog boravka. Naime, ukoliko je potrebno da snimi teren, koji se ne nalazi u njegovom gradu, obavezan je da putuje. Međutim, odmah moramo napomenuti da je prednost odlaska na teren i ta što geodetski tehničar ima sve plaćene troškove od strane poslodavca u tom slučaju.

Naravno da u zavisnosti od toga u kojoj firmi radi lice, koje je steklo diplomu za zanimanje IV stepena geodetski tehničar - geometar, zavisi i radno vreme. U većini slučajeva je u pitanju standardno radno vreme, ali u određenim situacijama poslodavac može da zahteva i izlazak geometra na teren u dane vikenda. Obično tada dobija i nadoknadu troškova, a ponavljamo još jednom da sve to zavisi isključivo od poslodavca.

Osim u katastru nepokretnosti, geometar može da se zaposli i pri svakoj opštini, koja ima geodetsku službu, zatim u građevinskim preduzećima, kao i u kompanijama, koje se bave projektovanjem, te uopšteno u bilo kojoj firmi koja ima dodira sa geodetskom službom na neki način, pa shodno tome i ima potrebu za zapošljavanjem takvih stručnjaka.

U svakom slučaju, jasno je da je mnogo više prednosti, nego mana, kada je u pitanju obavljanje ovog posla.

Dodatno treba napomenuti i to da gotovo svaki geodetski tehničar, to jest geometar ima platu, koja je na prilično visokom nivou, kada se uzme u obzir nivo kvalifikacija i zahtevi ovog radnog mesta.

Ko god želi da obavlja ovaj posao, a nije stekao prethodno dovoljan nivo kvalifikacija, ima pravo da izvrši stručno osposobljavanje za zanimanje geodetski tehničar - geometar. Takođe, srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac, nudi i mogućnost organizacije nastave u formi vanrednog i redovnog školovanja za konkretni obrazovni profil, ali i prekvalifikacije i dokvalifikacije. S obzirom na to da ova obrazovna institucija ima izdvojena odeljenja i u Beogradu, ali i u Novom Pazaru, to posredno dovodi do toga da svako, ko želi da se kvalifikuje za ovo zanimanje ima mogućnost i da izabere jednu od dostupnih opcija, odnosno programa. A vrlo brzo pošto stekne odgovarajuće kvalifikacije, svaki kandidat će imati pravo i da zatraži posao u konkretnoj struci.

Sledeća Prethodna