Loading...

Šta posle stečene diplome za zanimanje trećeg stepena?

autor: IT Gimnazija | 21. 01. 2020, 9:08 am
img-responsive

Iako se procentualno sve manji broj svršenih osmaka odlučuje za školovanje u okviru obrazovnog profila trećeg stepena, mora se priznati da je to u određenim slučajevima najbolja opcija. Ukoliko je, na primer, u pitanju dete, koje nema tako dobar odnos prema školi, onda je sasvim sigurno mnogo bolje da stekne diplomu za neko od zanimanja III stepena, pa da posle toga odluči šta će da radi dalje. Naime, on ima nekoliko mogućnosti na raspolaganju posle toga, a svakako je dobro što će postati vlasnik diplome za određeno zanimanje.

Šta posle stečene diplome za zanimanje trećeg stepena?

S obzirom na to da su deca različita, te da su i njihove želje i mogućnosti, odnosno afiniteti drugačiji, to postoji opcija da se školuju u okviru obrazovnog profila trećeg ili četvrtog stepena, odnosno da završe gimnaziju i posle nastave školovanje u okviru željenog fakulteta ili neke više škole.

Dobro je to što kandidat, koji odluči da se školuje na primer na smeru vozač motornih vozila ili elektroinstalater, odnosno za zanimanje mehaničar optike, a što su sve obrazovni profili, koje zvanično u ponudi ima srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu. Inače je u pitanju obrazovna institucija koja inače funkcioniše i u Beogradu i u Novom Pazaru, tako da svako ko ispunjava određene zahteve, ima mogućnost i da stekne zvanično priznatu diplomu. A od svakog kandidata zavisi da li će odmah da potraži zaposlenje u okviru struke, u kojoj se školovao ili će se ipak odlučiti da školovanje nastavi.

Ako se opredeli za neku drugu opciju, koja je navedena, onda ima mogućnost da pristupi programu prekvalifikacije, pa da na taj način stekne diplomu za odabrani obrazovni profil, koji je IV stepena. Posle toga, takođe može da potraži posao u okviru konkretne struke ili da upiše neku višu školu, pa čak i fakultet.

Bez obzira koju opciju od ponuđenih odabere osoba, koja stekne diplomu za zanimanje trećeg stepena, ne sumnjamo da će odabrati ono što joj se učini u datom trenutku najboljim. Samim tim što kandidat već poseduje diplomu za jedno zanimanje je i sigurnija i izvesnija njegova budućnost u poslovnom smislu, zato što može vrlo brzo da se zaposli i počne da zarađuje. A ako u bilo kom trenutku u budućnosti želi da nastavi školovanje, to može da učini kroz pohađanje programa dokvalifikacije, a zatim i upisivanjem željene više škole ili fakulteta. U svakom slučaju je lice sa završenim programom za zanimanje III stepena na dobitku.

Sledeća Prethodna