Loading...

Školovali ste se u inostranstvu, a sada želite da nastavite školovanje u Srbiji

autor: IT Gimnazija | 06. 02. 2020, 8:51 am
img-responsive

Ukoliko ste odlučili da se vratite u našu zemlju iz bilo kog razloga, te želite da nastavite školovanje, morate imati na umu informaciju da spadate u kategoriju posebnih kandidata. A to znači da imate mogućnost da izaberete u kojoj školi želite da nastavite edukaciju i to isključivo na osnovu prethodno stečenih kvalifikacija.

Naime, pravilo je da ako želite da se školujete u nekoj državnoj instituciji, morate upisati istovetnu školu, kao i onu koju ste završili u inostranstvu. Naravno, pod uslovom da u školskom sistemu naše zemlje urpavo takva jedna obrazovna institucija postoji. A ako vam ta opcija ne odgovara, odnosno ukoliko ne postoji takva škola na području naše zemlje, vaša je obaveza da položite sve ispite, koji su različiti, pa da tek onda upišete željenu srednju ili višu školu.

Sve to isto navodi i srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu, odnosno izdvojena odeljenja te škole u nkoja omogućuje zainteresovanima kako redovno i vanredno školovanje u okviru mnogih izuzetno interesantnih i perspektivnih obrazovnih profila, tako isto i mogućnost pohađanja programa dokvalifikacije za odabrani obrazovni profil ili prekvalifikacije. Upravo je tako navedeno u trenutno važećem zakonu i podrazumeva se da će svaki klijent biti u obavezi u potpunosti da ispoštuje sve to.

Međutim, postoji još nešto što je izuzetno značajno za kandidate, koji su se školovali u inostranstvu, a koji sada žele školovanje da nastave u nekoj obrazovnoj instituciji na području Republike Srbije. Naime, da bi nadležni u okviru izabrane srednje ili više škole bili u mogućnosti da im dozvole nastavak školovanja u toj instituciji, svaki kandidat mora da priložim validnu diplomu. A uzevši u obzir da je to uglavnom diploma obrazovne institucije iz neke druge zemlje, to znači da je njegova obaveza da prođe kroz celokupan postupak nostrifikacije tog dokumenta.

Jednostavno rečeno, postupak nostrifikacije podrazumeva da će diploma stečena u inostranstvu biti priznata na području naše zemlje, a ukoliko klijent bude ispoštovao zakonom propisana pravila u tom segmentu.

Nakon što klijent bude kontaktirao nadležne državne institucije i informisao se o postupku nostrifikacije diplome, te pošto kroz celokupan proces bude prošao, on će i postati vlasnik diplome, koju može da priloži prilikom upisa u izabranu državnu ili privatnu srednju školu.

U svakom slučaju je važno da posle toga odluči koji obrazovni profil mu je u tom momentu interesantan, to jest u okviru koga bi želeo da nastavi školovanje.

Sve navedeno važi isključivo za kandidate, koji su u nekoj drugoj stranoj zemlji završili osnovnu školu, te sada žele da pohađaju izabranu srednju školu, odnosno za one koji su stekli diplomu neke srednje škole u inostranstvu, a žele da nastave studije na nekom fakultetu u našoj zemlji.

Ali s obzirom na to da postoje i osobe, koje su u inostranstvu završile samo par razreda osnovne ili srednje škole, kod njih je postupak nastavka školovanja na području Republike Srbije nešto drugačiji. Naravno da će srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac, odnosno njena izdvojena odeljenja u Beogradu i Novom Pazaru omogućiti i takvim kandidatima nastavak školovanja, ali je vrlo važno da svako od njih ispoštuje proceduru. Naime, nakon što bude izvršena nostrifikacija prethodno stečenog dokumenta iz inostranstva, a o tome koji razred osnovne ili srednje škole je taj kandidat završio, biće potrebno da on informiše nadležne u ovoj obrazovnoj instituciji za koje zanimanje želi da se školuje. Zatim će članovi stručne komisije da izvrše uvid u dostavljena dokumenta, a kako bi ustanovili da li postoji potreba da taj kandidat položi određene diferencijalne ispite, kako bi bez ikakvih smetnji mogao da nastavi školovanje u okviru izabranog profila. Podrazumeva se da će nadležni u toj školi informisati na vreme svakog kandidata kako o njegovim obavezama, tako isto i o mogućnostima koje ima, a sve sa aspekta stečene diplome.

Ipak, najbitnije je napomenuti da bez ikakvih smetnji kandidati, koji su se pre toga školovali u inostranstvu, mogu da nastave školovanje u okviru izabrane obrazovne institucije, a koja se nalazi na području Republike Srbije i to bez obzira da li je u pitanju privatna ili državna srednja ili viša škola, odnosno fakultet.

Sledeća Prethodna