Loading...

Mehaničar optike ili tehničar optike

autor: IT Gimnazija | 06. 03. 2020, 3:53 pm
img-responsive

Postoje zanimanja koja su uvek aktuelna i tražena na tržištu rada, ali svakako postoje i ona za kojima u određenom trenutku vlada deficit, jer mladi ne prepoznaju mogućnost za pronalaženje zaposlenja posle sticanja diplome za neko od tih zanimanja.

Naravno da se stanje na tržištu rada menja iz godine u godinu, pa se sve više aktuelizuju upravo ona zanimanja, koja su donekle i zaboravljena.

Tek neka od interesantnih zanimanja u današnje vreme su mehaničar optike i tehničar optike, iako još uvek mnogi mladi ne vide neku perspektivu u školovanju za te obrazovne profile. Međutim stanje na tržištu rada pokazuje da su u pitanju posebno perspektivna zanimanja i to ne samo u našoj zemlji, nego i u mnogim drugim zemljama širom Evrope, pa čak i sveta.

Koje poslove obavlja mehaničar optike?

Na prvom mestu osobe koje steknu zvaničan sertifikat, odnosno diplomu za zanimanje mehaničar optike imaju obavezu da popravljaju različite optičke instrumente, te da znaju da koriste brojne mašine i aparate, koji se nalaze u specijalizovanim optičarskim radionicama. A pored toga što će naučiti da popravljaju teleskope i mikroskope, kao i sve ostale optičke instrumente, osobe koje steknu kvalifikacije za ovo zanimanje će brinuti i o održavanju i popravkama svih mašina i aparata u optičarskim radionicama. Takođe u domen njihovih radnih zadataka spada i obaveza da brinu o nesmetanom radu projektora, kao i filmskih kamera, ali i mašina koje se koriste u proizvodnji sočiva. Samim tim što imaju obavezu sve te poslove da obavljaju će imati i veliku mogućnost zaposlenja kako u radionicama, koje su specijalizovane za izradu optičkih pomagala, tako isto i u filmskoj industriji.

Moramo napomenuti da i redovno i vanredno školovanje za zanimanje mehaničar optike, kao i stručno osposobljavanje, te programi prekvalifikacije i dokvalifikacije, a koje tokom godine organizuje IT gimnazija u Kragujevcu, odnosno njena izdvojena odeljenja u Novom Pazaru i u Beogradu, omogućuje zainteresovanima da postanu vlasnici diplome za ovo zanimanje trećeg stepena.

Koje poslove obavlja tehničar optike?

Najpre se osoba, koja stekne diplomu za obrazovni profil tehničar optike osposobljava za učešće u proizvodnom procesu u optičarskim radionicama i kompanijama, koje se bave proizvodnjom optičkih instrumenata, naočara za vid i sunčanih naočara, ali i svih vrsta zaštitnih naočara.

A sem toga, tehničar optike će naučiti i da održava brojne specijalizovane mašine i aparate, koji se koriste u proizvodnji, tako da oni nesmetano rade.

Uzevši u obzir da je u pitanju zanimanje IV stepena, to će nakon četvorogodišnjeg školovanja kandidat dobiti mogućnost i da upiše izabranu višu školu ili fakultet. U principu, kao i za zanimanje mehaničar optike, tako i ovde IT gimnazija u Kragujevcu, te njena izdvojena odeljenja u Beogradu i u Novom Pazaru nude mogućnost svim zainteresovanima da pohađaju vanredno i redovno školovanje, kao i program prekvalifikacije, zatim stručno osposobljavanje i program dokvalifikacije za taj obrazovni profil.

Koje zanimanje odabrati - mehaničar optike ili tehničar optike?

Za svakog pojedinca koji želi da u što kraćem roku stekne adekvatne kvalifikacije je svakako preporuka da pohađa stručno osposobljavanje za zanimanje mehaničar optike ili redovno, odnosno vanredno školovanje, s tim da ima mogućnost da pohađa i program prekvalifikacije u tom slučaju. Za samo tri godine školovanja će biti u mogućnosti da stekne validnu diplomu, te da pronađe zaposlenje u okviru određene optičarske radnje ili u nekoj drugoj kompaniji.

Nasuprot tome, osobe koje žele da steknu viši nivo kvalifikacija, a možda kasnije i da pohađaju određenu višu školu ili fakultet imaju mogućnost da odaberu školovanje u okviru programa za obrazovni profil tehničar optike, IV stepen.

Svakako se radi o vrlo perspektivnim zanimanjima, a u smislu da bi svako ko stekne diplomu za jedan od ova dva obrazovna profila trebalo u optimalnom roku i da u konkretnoj struci pronađe posao.

Sledeća Prethodna