Loading...

Zbog čega je važno pohađati praktičnu nastavu

autor: IT Gimnazija | 23. 03. 2020, 3:38 pm
img-responsive

Ukoliko se neko odluči za školovanje u okviru zanimanja medicinske struke ili neke druge, a za koju je praktična nastava izuzetno značajna, mora ispoštovati pravila nastavnog programa, odnosno određene obrazovne institucije koja nastavu i organizuje. Zapravo se radi o tome da je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, te ostalih relevantnih nadležnih institucija precizno određeno u kom trajanju imaju obavezu kandidati da pohađaju praktičnu nastavu za svaki obrazovni profil. Čak je definisano pravilima i da ukoliko kandidati ne pohađaju u predviđenom trajanju praktičnu nastavu, neće im biti omogućeno da školovanje sa uspehom završe.

Važnost pohađanja praktične nastave

U principu se ne može dovesti u pitanje pohađanje praktične nastave za određene obrazovna profila, jer bez toga kandidati ne mogu da se smatraju dovoljno kvalifikovanim.

A princip koji se poštuje prilikom organizacije prakse za mnoge obrazovne profile, koje u ponudi pored ostalih ima i IT gimnazija u Kragujevcu, te njena izdvojena odeljenja u Beogradu i u Novom Pazaru je u potpunosti usklađen sa aktuelnim programom, koji je donet od strane relevantnih nadležnih institucija, a prvenstveno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Naravno da ima i onih obrazovnih profila, za koje nije definisana obaveza pohađanja praktične nastave. Međutim, kada je to određeno važećim programom, taj deo edukacije se tretira potpuno isto kao i teorijski deo, odnosno kao i pohađanje predavanja.

U slučaju da učenik ne ispoštuje ovo pravilo, te smatra da nema potrebe da pohađa praktičan deo nastave, vrlo je verovatno da će biti neprijatno iznenađen. Zapravo većina obrazovnih institucija uslovljava učenike da moraju pohađati i teoretski i praktični deo nastave u tačno određenom trajanju. A ako to ne učine, neće biti u mogućnosti ni da postanu vlasnici validne diplome za odabrano zanimanje.

U većini slučajeva je predviđeno da učenici praktičnu nastavu pohađaju u toku završnih godina školovanja, a najčešće je to ili u toku trećeg i četvrtog razreda ili samo u toku završnog razreda. U svakom slučaju je za svaki obrazovni profil precizno određeno i u kom trajanju moraju pohađati praksu učenici i kada.

Princip organizacije nastave vrlo je jednostavan, zato što se učenicima tokom praktične nastave omogućuje da sve ono što su prethodno slušali u toku predavanja iz određenih predmeta nauče da izvršavaju i u praksi. Baš zahvaljujući tome se u potpunosti učenici osposobljavanju za vršenje određenih poslova i tako mogu da doprinesu kompaniji, u kojoj su odlučili da se kasnije zaposle. Praktično govoreći, važnost pohađanja tog dela edukacije ne može da bude dovedeno u pitanje, jer je za većinu obrazovnih profila ona obavezna, te će svakako sa time učenici na samom početku školovanja da budu precizno upoznati.

Sledeća Prethodna