Loading...

Jedno od najkreativnijih zanimanja (Tehničar dizajna grafike)

autor: IT Gimnazija | 04. 06. 2019, 1:00 pm
img-responsive

Kada neko uspe da spoji ono što zna da radi i čime želi da se bavi u budućnosti, sa onim što će sasvim sigurno biti i dobro plaćen posao, onda se smatra da je izabrao dobitnu kombinaciju za budućnost. Ali to u današnje vreme nije ni malo jednostavno, jer se trendovi na berzi rada neprekidno menjaju. Međutim, postoji ipak nešto što se ne menja, a to je tražnja za donekle umetničkim zanimanjima, koja su vezana za računare.

Naravno da postoji mnogo razloga za to, a prvi i osnovni jeste što kompjuterski dizajn ne može da bude automatizovan, koliko god se tome težilo, jer bi na taj način bila izgubljena poenta takvog vida bavljenja umetnošću. Bez ljudskog pečata u tom domenu, ne može se govoriti o kvalitetnom dizajnu.

Jedno od najkreativnijih zanimanja

Ne bez razloga, obrazovni profil tehničar dizajna grafike važi za jedno od najkreativnijih zanimanja, ali se smatra i izuzetno profitabilnim, pošto u svetu postoji relativno mali broj ljudi koji se njime bave onako kako bi trebalo. A to iziskuje ne samo teorijsko znanje iz oblasti dizajna i korišćenja specijalnih računarskih programa, već i mnogo godina prakse, pa tek onda možemo da govorimo o kvalitetnom grafičkom dizajneru.

Posmatrano sa tog aspekta, mnogi će pomisliti da školovanje za to zanimanje četvrtog stepena nije na visokom nivou, jer se u većini srednjih škola više vodi računa o teorijskom delu edukacije. Međutim, IT gimnazija je shvatila da je poenta u praksi, te u skladu sa time i organizuje nastavu u okviru škole u Kragujevcu.

Naime, celokupan program nastave za pomenuti obrazovni profil je organizovan uz maksimalno pšoštovanje pravila, koja su navedena od strane zvaničnog Ministsrstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. A zahvaljujući specifičnosti zanimanja tehničar dizajna grafike, osim obaveze da predmete zastupljene u nastavnom programu pohađaju teorijski, odnosno korz predavanja, učenici ove škole će biti u obavezi i da u toku svake školske godine prisustvuju i praktičnoj nastavi u predviđenom trajanju.

Zbog čega je akcenat stavljen na praktičnu nastavu je, gotovo sigurno pitanje koje će đaci i njihovi roditelji postaviti i šta je to što čini IT gimnazija da unapredi sistem školovanja za obrazovni profil tehničar dizajna grafike? Odgovor je u suštini vrlo jednostavan: nakon što savladaju teorijski znanja koja podrazumeva zvanični nastavni program, đaci će biti u obavezi da pohađaju i praktičnu nastavu, u okviru koje će imati mentora, odnosno punu pažnju stručnjaka koji će biti zadužen za vođenje prakse. Na taj način će oni biti u prilici da teorijska znanja koja su im u toku poredavanja prezentovana, primene i praktično, a uz sve eventualne greške do kojih može doći. Naravno da će mentori nastojati da svakom učeniku pojedinačno ukažu na greške koje je tom prilikom načinio, te će mu i ponuditi najbolje rešenje za buduće postupanje, kako bi takve greške bilo izbegnute, odnosno da bi pojedinac svoj posao obavljajo što je bolje moguće. I tako iz godine u godinu, polako ali sigurno će svaki đak da stiče i neophodna teorijska i praktična znanja, ali i sigurnost u sebe, što će posredno vremenom dovesti do toga da će moći sasvim samostalno da kreira vizuelni identitet bilo koje kompanije koja ga bude angažovala, odnosno bilo koji ukrasni ili upotrebni predmet, za koji klijent bude zahtevao dizajn. Jednostavnije rečeno, biće u mogućnosti da bez ičije pomoći pruži najbolji mogući odgovor na zahtev svakog klijenta.

Svi koji se odluče da kroz redovno ili vanredno školovanje, odnosno koristeći mogućnost dokvalifikacije, stručnog osposbljavanja ili prekvalifikacije za zanimanje tehničar dizajna grafike steknu validnu diplomu, a što im omogućuje IT gimnazija u Kragujevcu, kao sertifikovana obrazobvna institucija, bi trebalo da nastave sa praktičnim radom i van uobičajenih školskih aktivnosti. Zapravo će jedino tako moći da steknu sigurnost u svoje znanje i rad, što je neophodno ukoliko žele da se ovim poslom bave i u budućnosti, te da od njega odlično zarađuju.

Sledeća Prethodna