Loading...

Upis je u toku!

autor: IT Gimnazija | 19. 06. 2019, 4:00 pm
img-responsive

Poslednji je trenutak da izaberete jedno od najperspektivnijih zanimanja, jer je IT gimnazija okarakterisana kao izuzetno tražena srednja škola. Naravno da postoje mnogi razlozi za to, a na prvom mestu su vrlo interesantni obrazovni profili, kao i visokokvalifikovan nastavni kadar, ali i činjenica da ova škola nudi mogućnost praćenja nastave u prostoru koji je prema važećim svetskim standardima opremljen.

Upis je u toku!

Uz dozvolu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, IT gimnazija u Kragujevcu organizuje nastavu u okviru 9 obrazovnih profila.

Pored mogućnosti da učenici pohađaju opšti smer gimnazije, a u okviru sportskog odeljenja, u ponudi je i edukacija za obrazovni profil elektroinstalater. Takođe, ko je zainteresovan ima mogućnost da pohađa smer elektrotehničar procesnog upravljanja, odnosno elektrotehničar računara.

A osim njih, IT gimnazija Kragujevac nastavu organizuje i za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima, odnosno elektrotehničar energetike. A nudi se i opcija pohađanja nastave u okviru smera tehničar dizajna grafike, dok su posebno interesantna zanimanja geodetski tehničar - geometar i administrator računarskih mreža.

U pitanju su mahom obrazovni profil i četvrtog stepena, mada ima i nekih koji podrazumevaju trogodišnje školovanje. U zavisnosti od toga koji smer budu izabrali, kandidati imaju pravo da upišu određenu visokoškolsku ustanovu posle toga ili fakultet. Naravno da sve mora biti usklađeno sa zakonom, tako da će kandidat koji stekne validnu diplomu za bilo koji od pomenutih zanimanja biti informisan i o tome da li i koji fakultet posle toga ima pravo da upiše.

Najvažnije je da svi koji su zainteresovani izvrše prijavu, a zaposleni u okviru ove obrazovne institucije će im dati vrlo jasne smernice o načinu upisa.

U obavezi smo da napomenemo i to da IT gimnazija u Kragujevcu nudi mogućnost svima koji su zainteresovani, a istovremeno ispunjavaju tačno zakonom definisane zahteve, da pohađaju i vanredno školovanje. Sem toga, dostupna je i mogućnost u ovoj instituciji za stručno osposobljavanje za željeni obrazovni profil, kao i mogućnost dokvalifikacije i prekivalifikacije u skladu sa trenutno važećim zakonom.

Prijava može biti izvršena ili direktno u prostorijama škole ili putem telefona, a ko god to želi može i elektronski to da učini. Sva dokumenta koja su obavezna u skladu sa zakonom moraju dostaviti na vreme zainteresovani kandidati, a o tome će biti precizno informisani prilikom prijavljivanja.

Ako još uvek niste odlučili kojim poslom želite da se bavite u budućnosti, IT gimnazija Kragujevac ima dovoljno edukacija da može odgovoriti na zahteve svih zainteresovanih. A u ponudi ove savremene škole ćete sigurno pronaći onaj obrazovni profil, koji će vam najviše odgovarati!

Sledeća Prethodna