Loading...

Kako postati stručnjak za marketing

autor: IT Gimnazija | 20. 11. 2020, 8:40 am
img-responsive

Nema oblasti koja je u današnje vreme važnija za uspešno poslovanje od marketinga, u to nema nikakve sumnje. Iako mnogi pokušavaju da unaprede svoje veštine, kako bi postali stručnjaci za tu oblast, to baš i nije moguće, ukoliko ne upišu neki specijalizovani kurs.

Naravno da uvek imaju opciju da samostalno stiču znanja, ali to u većini slučajeva baš i nije dovoljno, ukoliko se ne upoznaju sa nekim stručnjakom, koji će ih detaljno sa ovom vrlo zanimljivo oblašću i upoznati.

Kursevi i obuke iz oblasti marketinga

Da bi neka kompanija poslovala naročito uspešno, vrlo je važno i ko je zadužen za sprovođenje marketinških aktivnosti. U tom slučaju je naročito bitno znanje konkretnog stručnjaka, ali isto tako i njegovo iskustvo.

Međutim, ukoliko neko samo pohađa izabrani kurs iz oblasti marketinga, a kasnije to znanje ne nadograđuje, teško da će moći u nekom trenutku da napreduje u ovoj oblasti.

Upravo iz tog razloga Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac naročito vodi računa da u toku svake stručne edukacije poseban akcenat stavi i na praktičan rad. Zato se sa sigurnošću tvrdi da će svako ko bude pohađao edukaciju izabrane tematike iz ove oblasti moći vrlo brzo po njenom završetku i da se u ovoj struci zaposli. Naravno da će vremenom steći odgovarajuće iskustvo, što će mu sasvim sigurno pomoći da zaista u jednom trenutku u budućnosti postane pravi stručnjak za oblast reklamiranja.

Neki od kurseva, koji su naročito atraktivni polaznicima jesu za kreativni vizuelni merčendajzing, ali i za promociju i strategiju u elektronskoj trgovini. Isto tako ova obrazovna institucija u ponudi ima i specijalizovani seminar za hostese, a tu je i stručna obuka i kurs za međunarodni marketing i digitalnu strategiju, kao i za vođenje marketinških kampanja kroz nove medije.

Naravno da imaju mogućnost zainteresovani i da se upoznaju sa time šta je employer branding, a dostupan je i stručni seminar za elektronsko poslovanje, kao i obuka i kurs za kopirajtera.

Ne možemo da ne pomenemo i to da Srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu nudi mogućnost zainteresovanima i da steknu zvanje marketing specijaliste, odnosno da se upoznaju sa mobilnim marketingom. Isto tako je u ponudi i specijalizovani kurs i obuka za marketing istraživača i za merčendajzera, ali i za pomoćnika menadžera.

A pored svega pomenutog, dostupan je i stručni seminar za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika, kao i za uspešno upravljanje procesom prodaje, s tim da svako ko želi, ima mogućnost i da pohađa specijalizovani seminar za sprovođenje post prodajnih aktivnosti.

Uz to što je akcenat stavljen na praktičan rad, ova obrazovna institucija naročito vodi računa i o izboru stručnjaka, koji će ove edukacije voditi, tako da se definitivno radi o najboljima iz te branše. Na taj način se omogućuje svakom pojedinačnom polazniku da već tokom edukacije stekne adekvatna znanja, koja će kasnije primenjivati u svom radu. Naravno da će posle njegova obaveza biti da ta znanja nadograđuje kroz praksu, tako da nema sumnje da će vremenom postati i stručnjak za oblast marketinga.

Sledeća Prethodna