Loading...

Kursevi i obuke računara

autor: IT Gimnazija | 09. 12. 2020, 3:26 pm
img-responsive

Nije ništa čudno u današnje vreme što mnogi potencijalni poslodavci osvoji budućih zaposlenih zahtevaju, između ostalog i dostavljanje sertifikata, odnosno potvrda o poznavanju rada na računaru. To je zapravo postalo uobičajena praksa za mnoga zanimanja, mada postoje i ona radna mesta, u okviru kojih se od budućih zaposlenih zahteva da dostave dokaz o poznavanju određenog računarskog programa.

Sadašnje srednje generacije su možda bile i prve, koje su imale u srednjim školama i nastavu informatike, tako da većina ljudi srednje životne dobi imaju makar osnovna znanja rada na računarima. Naravno da svi oni koji su mlađi od njih i te kako dobro znaju da barataju kompjuterima, ali određeni problem može da se javi kod ljudi, koji ranije nisu imali dodira sa računarima, a sada žele da se zaposle na radnom mestu, za koje je neophodno da dostave i relevantan dokaz o znanju korišćenja određenih programa.

Kao i za svaku drugu situaciju, tako i za ovu postoji adekvatno rešenje, a to su stručni kursevi i obuke računara, koje organizuje Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac. Inače je reč o obrazovnoj instituciji, koja ima izdvojena odeljenja i u Beogradu i u Novom Pazaru, a nastava se organizuje na uređajima vrhunskog kvaliteta. Takođe je važno da istaknemo i podatak da ova škola i te kako vodi računa i o odabiru nastavnog kadra, koji se neprekidno dodatno edukuje, što svakako utiče i da kvalitet nastave.

Bez obzira da li neko želi da se upozna samo sa korišćenjem interneta i programa Microsoft Word, odnosno sa osnovnim korišćenjem računara ili ipak želi da se specijalizuje za korišćenje određenog programa, nema nikakve sumnje da ova škola u svojoj ponudi ima odgovarajući kurs.

Svakako je ponuđena mogućnost zainteresovanima da pohađaju kurs Adobe paket za web dizajn na početnom i na naprednom nivou, zatim stručnu obuku za administraciju Solaris Unix - a i za administratora Unix - a, kao i početni i napredni kurs i obuka CSS - a.

Sem toga, u ponudi se nalazi i stručna obuka i kurs Joomla za početni i napredni nivo, zatim za Linux administraciju, kao i za jQuery na početnom i na naprednom nivou. Isto tako i oni polaznici, koji su zainteresovani za upoznavanje sa Microsoft Sharepoint 2010 za razvoj aplikacija, imaju mogućnost da u ovoj školi pohađaju nastavu i na taj način steknu validan sertifikat.

Još treba pomenuti i to da se u ponudi nalaze, pored ostalih i kurs i obuka - paket za grafički dizajn na početnom i na naprednom nivou, kao i za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, zatim kurs i obuka za specijalistu virtuelne bezbednosti i za Wordpress, kao i obuka i kurs programiranja - izrada igrica u Flash - u.

S obzirom na to da je ponuda izuzetno obimna, treba naglasiti da su ovo tek neke od edukacija, koje se odnose na računare i njihovo korišćenje, koje je Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac ima u ponudi.

Ne samo da će steći osnovna teorijska znanja svaki polaznik, nego će i kroz praksu, koja se organizuje na računarima najnovije generacije, uspeti da usavrši gradivo, koje je predviđeno nastavnim programom. A sve to će svakome od njih u velikoj meri biti od velikog značaja kada konkretni program budu samostalno koristili.

Čak i ako ne želite zateknete sertifikat zbog trenutne potrage za zaposlenjem, nema nikakve sumnje u to da će vam on u budućnosti biti od velike koristi. Svakako je poznato da mnogi poslodavci daju blagu prednost osobama, koje neprekidno ulažu u svoje znanje i sticanje dodatnih kvalifikacija. U tom smislu će sertifikat, odnosno potvrda o pohađanju izabranog kursa računara svakome biti od velike koristi.

Sledeća Prethodna