Loading...

Kursevi i obuke za zanimanja u oblasti ljudskih resursa

autor: IT Gimnazija | 21. 12. 2020, 9:36 am
img-responsive

Na bilo kom radnom mestu da ste zaposleni, nema nikakve sumnje da ste i te kako svesni da kvalitetan kadar ima značajnog udela u uspešnosti bilo koje kompanije. Upravo iz tog razloga nije uopšte čudno što mnoga preduzeća nastoje da oblast ljudskih resursa unaprede, te vrlo često svoje zaposlene šalju na stručne edukacije, tokom kojih će se upoznati sa novostima u ovoj oblasti, a što će sve kasnije moći na pravilan način da implementiraju i u poslovni proces u matičnoj kompaniji.

Na raspolaganju su im brojne edukacije, čija je tematika izuzetno interesantna, a koje organizuje Srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu. Trebalo bi napomenuti i to da je u pitanju obrazovna institucija, koja ima svoja isturena odeljenja i u Novom Pazaru, kao i u Beogradu, a nastava može po zahtevu polaznika da bude organizovana i online, to jest u formi učenja na daljinu. Prednost praćenja kurseva u okviru ove obrazovne institucije je ta što postoji mogućnost da budu ostvareni zahtevi zainteresovanih za organizacijom korporativnog tipa nastave. Tom prilikom je predviđeno da tačno određeni broj zaposlenih u nekoj firmi pohađaju predavanja, što će im sasvim sigurno pomoći da unaprede ne samo kvalitet svog rada, odnosno odeljenja u kome su zaposleni, već i celokupne kompanije.

A što se tiče tema ovih edukacija, možemo slobodno reći da su i više nego interesantne. Između ostalog, pomenuta srednja škola u Kragujevcu, odnosno njena izdvojena odeljenja u Beogradu i u Novom Pazaru nude zainteresovanima mogućnost da pohađaju specijalizovani seminar za sertifikovanog saradnika za radne odnose, što je pripremna obuka, odnosno za sertifikovanog HR menadžera. A u ponudi je i specijalizovana obuka i kurs za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa, zatim za profesionalnog trenera i za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora, odnosno za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora.

Kome to odgovara, može da pohađa i stručni kurs za radno pravo i za primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji.

U principu, ova oblast je posebno interesantna, a od kompanije do kompanije će zavisiti koja edukacija je najzanimljivija u njihovom slučaju.

Svakako treba pomenuti da se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi i specijalizovani kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao i za primenu odredbi Zakona o radu sa aspekta prava zaposlenih. Svako ko je za to zainteresovan, ima mogućnost da pohađa i stručni seminar za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača, potom za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa, za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanja stranih državljana, kao i za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih.

Poznato je da bi svako, ko je nadležan u sektoru ljudskih resursa trebalo da bude upoznat i sa takozvanim performans menadžmentom, tako da može pohađati specijalizovanu obuku, koja se baš tom temom bavi.

Inače se u ponudi ove obrazovne institucije, između ostalog nalazi i kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa, odnosno za planiranje obučavanja zaposlenih, kao i za primenu Zakona o radu u praksi.

Zanimanje medijatora, naročito u slučaju mobinga je interesantno mnogima, a upravo Srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu organizuje pripremni kurs za početni nivo, ali isto tako i edukaciju na naprednom nivou. Treba pomenuti i to da je u ponudi i stručni kurs i obuka za medijatora, osnovni nivo - pripremni kurs. Svakako da zainteresovani mogu pohađati i stručni seminar za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling), a imaju mogućnost i da se upoznaju sa svim veštinama koje će ih dovesti do toga da postanu uspešni treneri. Vrlo je važno i da nadležni u sektoru ljudskih resursa znaju kako upravljati zamorom zaposlenih, odnosno da nauče da pravilno ocenjuju zaposlene i da nauče kako uspešno uvesti nove kandidate u posao, što je sve tena pojedinačnih edukacija, koje se nalaze u ponudi ove obrazovne institucije.

Ostalo nam je da napomenemo i to da se u zvaničnoj ponudi nalazi i stručni kurs i obuka - kako izbeći i sprečiti mobing, odnosno kako unaprediti sistem zarada, a takođe je ponudom obuhvaćen i specijalizovani seminar - kako se vrši sistematizacija radnih mesta, kao i kako pravilno postaviti poslovne ciljeve.

Posle svega što smo naveli, potpuno je jasno da tema ima zaista mnogo, te da svaki pojedinac i te kako može da pronađe onu, koja mu je posebno interesantna i sa kojom želi da se detaljnije upozna, u toku specijalizovane obuke izabrane tematike. Primenom stečenih znanja će bez ikakve sumnja moći ne samo kvalitet svog ličnog radnog angažovanja da unapredi, nego isto tako i na nivou celokupne kompanije u kojoj je zaposlen.

Prethodna