Loading...

Zašto se školovati za zanimanje farmaceutski tehničar?

autor: IT Gimnazija | 29. 07. 2021, 3:14 pm
img-responsive

U vreme kada je mnogo više zastupljeno u ponudi privatnih apoteka, nego onih koje se nalaze u državnom vlasništvu, sasvim je očekivano i da je povećana potreba za stručnjacima, koji će u tim apotekama i raditi. Baš iz tog razloga se i zanimanje farmaceutski tehničar smatra posebno interesantnim, a tim pre što se sve manje mladih ljudi odlučuje za školovanje u okviru tog obrazovnog profila, pa je u poslednje vreme primetan i određeni deficit.

Zašto se školovati za zanimanje farmaceutski tehničar?

Jednostavno rečeno, postoje zanimanja koja uvek imaju prođu na tržištu rada, a jedno od njih je svakako i farmaceutski tehničar.

Pomenuti obrazovni profil je vezan za zdravstvo i socijalnu zaštitu, a dobro je napomenuti i da nakon stečene diplome za zanimanje IV stepena farmaceutski tehničar, vrlo lako kandidati mogu u toj struci i da se zaposle. Naravno da je potrebno i da imaju malo sreće, ali i da se potrude da odgovore na brojne konkurse, u okviru kojih se zapošljavaju upravo radnici koji poseduju dokaz o kvalifikovanosti za obavljanje tog posla.

Međutim, to nije sve pozitivno, što je vezano za školovanje u okviru ovog obrazovnog profila. Naime, osobe koje steknu pomenute kvalifikacije imaju mogućnost i da upis u Farmaceutski fakultet, te da na taj način svoje školovanje nastave.

Sem toga, s obzirom na to da je u pitanju zanimanje u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, osobe koje postanu vlasnici diplome za konkretni obrazovni profil četvrtog stepena, takođe mogu i da pristupe programu prekvalifikacije, na primer, te da na taj način steknu diplomu i za još jedan obrazovni profil medicinske struke. A to će im svakako pomoći i da u velikoj meri povećaju šanse da pronađu mnogo pre posao u okviru konkretne struke.

Posebno je dobro i to što je u pitanju obrazovni profil, u okviru koga je svakako akcenat stavljen i na praktičan rad. U skladu je sa programom, a koji je propisan od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je predviđeno i da učenici pohađaju praktičnu nastavu. S obzirom na to da srednja medicinska i IT gimnazija slovi za jednu od najboljih obrazovnih institucija u našoj zemlji, a u čijem programu se nalazi i mogućnost školovanja za zvanje farmaceutski tehničar, to ova obrazovna institucija nastoji da obezbedi visok kvalitet i praktičnog i teoretskog dela nastave. Zato sa sigurnošću tvrdimo da svi kandidati, bez obzira da li se odluče za redovno ili vanredno školovanje, odnosno za stručno osposobljavanje, te za pohađanje programa dokvalifikacije ili prekvalifikacije za pomenuti obrazovni profil, sasvim sigurno dobijaju adekvatno kako teorijsko znanje, tako isto i praktično.

U velikoj meri će to svakome od njih pomoći i da unaprede ne samo kvalitet svog obrazovanja, već i kvalitet posla za koji su odlučili da se školuju.

U našoj školi, za zanimanje Farmaceutski tehničar možete se školovati na dve lokacije - Srednja medicinska škola Kragujevac, kao i Srednja medicinska škola Beograd.

Sledeća Prethodna