Loading...

Koliko poena je potrebno za upis u privatnu srednju školu?

autor: IT Gimnazija | 27. 09. 2021, 1:41 pm
img-responsive

Navikli smo da deca na kraju osnovnog školovanja imaju veliki stres, jer moraju da polažu najpre završni ispit, a zatim i prijemni, ukoliko se na primer odluče za umetničke škole.

Ističemo da je prijemni ispit za upis umetničke škole specijalistički, te da je uvek dobro da se dete na što bolji način pripremi. Uopšteno rečeno, prijemni ispit za umetničke škole se odnosi na proveru znanja iz oblasti crtanja, zatim slikanja i vajanja, a boduje se na specifičan način. Nakon ispita se ti poeni dodaju onim poenima, koje je dete osvojilo na završnom ispitu u svojoj osmogodišnjoj školi.

Koliko poena je potrebno za upis u privatne srednje škole?

Kako na teritoriji grada Beograda, ali i mnogih drugih gradova u celoj Srbiji postoje i državne i privatne srednje škole, to sada osnovci imaju mnogo veću mogućnost izbora i koju školu će pohađati i za koji obrazovni profil će se školovati.

Ukoliko se upisuju u željenu državnu školu, a ako to nije na primer neka umetnička, potrebno je da se prvo raspitaju koliko poena minimum je potrebno za upis. Potom će popunjavati takozvanu listu želja i izjasniti se u okviru kog obrazovnog profila imaju želju da nastave školovanje.

Međutim, svaka privatna srednja škola ima pravo prema trenutno aktuelnom Zakonu o obrazovanju Republike Srbije da navede da li je obavezno polaganje prijemnog ispita za sve kandidate ili ne. Isto je tom prilikom potrebno i da jasno zainteresovanima stavi do znanja koliko poena na sva tri testa je potrebno da osvoje minimalno, da bi im bio dozvoljen upis. Zatim se taj broj poena sabira sa poenima, koje kandidat stekao tokom osnovnog školovanja, a oni se obračunavaju na poseban način. Svakako da je princip obračunavanja bodova precizno objašnjen na zvaničnoj web prezentaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, mada je i svaka državna osnovna škola u obavezi da o tome informiše roditelje na vreme.

Kada su u pitanju privatne srednje škole, svaka od njih zadržava pravo da definiše na koji način će biti vršena upis. Ukoliko nekoga interesuje srednja medicinska škola Kragujevac i IT gimnazija Kragujevac, ili izdvojena odeljenja srednje medicinske škole Beograd, IT gimnazije u Beogradu, tako isto i u Novom Pazaru, onda verujemo da će zainteresovani biti oduševljeni činjenicom da nije potrebno da kandidati polažu prijemni ispit, kako bi se upisali u tu školu. Naravno da je to sve u skladu sa trenutno važećim zakonom, te ova obrazovna institucija, koja poseduje sve neophodne akreditacije izdate od strane nadležnih službi naše zemlje, ne uslovljava zainteresovane sticanjem određenog broja poena.

Upis u ovu školu, a koja u ponudi ima vrlo interesantne obrazovne profila i trećeg i četvrtog stepena podrazumeva samo obavezno prijavljivanje i dostavljanje zahtevane dokumentacije.

Vrlo je važno da roditelji ili staratelji učenika izvrše prijavu na vreme, kako bi na taj način indirektno i rezervisali mesto za svoje dete. Nakon toga će biti u obavezi i da lično dođu u prostorije srednje medicinske škole Beograd, IT gimnazije Beograd ili u Kragujevcu ili Novom Pazaru, te će biti neophodno i da dostave svu potrebnu dokumentaciju. Naravno da će pre toga svako od njih da dobije neophodne informacije o načinu organizacije nastave, zatim o dokumentima, koja ima obavezu da dostavi prilikom zvaničnog upisa i o ceni, te o načinu plaćanja.

Svakako je važno naglasiti da je školovanje u okviru privatnih srednjih škola određeno aktuelnim zakonom, te da se on poštuje i prilikom sprovođenja nastave i u trenutku upisa. Iz tog razloga nema potrebe da bilo koje dete ili njegov roditelj, odnosno staratelj bude zabrinut zbog činjenice da neće biti organizovan prijemni ispit, odnosno upis kao u okviru državnih obrazovnih institucija.

Sledeća Prethodna