Loading...

Na koje sve načine dobijamo električnu energiju?

autor: IT Gimnazija | 22. 03. 2019, 8:24 am
img-responsive

Jedan od oblika energije, a koji prema definiciji, inače zvanično prihvaćenoj u fizici, nastaje usled delovanja elektromagnetnog polja na naelektrisanje jeste električna energija. Inače je u upotrebi i termin struja ili električna struja, gde se obićno definiše na nešto drugačiji način. Zapravo, u opštoj upotrebi su ovi pojmovi i njima se označava električna energija, koja se koristi kako u domaćinstvu, tako isto i u industriji, te uopšteno u brojnim sferama života.

Jednostavnije govoreći, u elektranama se električna energija proizvodi, a zatim se uz pomoć specijalnih elemenata, odnosno dalekovoda prenosi do krajnjih potrošača, bez obzira da li je u pitanju neko industrijsko postrojenje ili pojedinac.

Na koje sve načine dobijamo električnu energiju?

Mašina koja je kreirana sa ciljem da elektricitet iz rotacionog kretanja generiše je izum Majkla Faradej, koji je plasiran tridesetih godina 19 - og veka.

Naravno da takav način dobijanja energije nije bio isplativ, pa je tek 60 - ak godina kasnije Tomas Edison načinio prvi korak u komercijalizaciji tog patenta. Naime, ovaj naučnik je otkrio mogućnost kako da se uz korišćenje elektriciteta, a u formi jednosmerne struje komercijalno isplati i grejanje i osvetljenje na gas.

Ipak, svega toga ne bi bilo bez velikog srpskog naučnika Nikole Tesle, koji je uspeo da uz korišćenje naizmenične struje izume specijalni sistem, pomoću koga su mogli da se napajaju određeni sistemi. Podaci pokazuju da je čak 30 patenata Tesla lansirao u tom segmentu, a posebno je važno napomenuti da je Džordž Vestinghaus, koji je u Masačusetsu upravljao posebnim postrojenjem, koje je koristilo naizmeničnu struju za osvetljavanje, ali nije imalo adekvatan motor, 1891. godine, upravo zahvaljujući Teslinim patentima uspeo da formira specijalni električni sistem, koji je korišćen u rudniku zlata u Koloradu. Taj sistem je posedovao generator na vodu, čija jačina je bila 75 kW, a motor koji je korišćen je bio iste jačine.

Posle svih tih patenata, Almarijan Deker je sistem za trofazno generisanje struje izumeo 1893. godine.

Edisonova kompanija "Dženeral Elektrik" je bila prodata, pa je u saradnji sa novim vlasnicima počela da radi čuvena električna centrala, koja je koristila tri generatora Nikole Tesle, a čija jačina je bila ukupno 15 000 konjskih snaga i bila je smeštena na Nijagarinim vodopadima. Zanimljivo je pomenuti da je upravo ta centrala bila korišćena za napajanje specijalnog postrojenja namenjenog preradi aluminijuma u obližnjoj Nijagari i za napajanje sistema u oko 35 kilometara udaljenom gradu Bafalu. Godine 1895., 20 - og aprila je zvanično počela sa radom u Nijagari električna centrala, a što se smatra prvim korakom u procesu prodaje električne energije.

Upravo Teslin patent naizmenične struje je osnovni način isporučivanja električne energije u celom svetu, mada se koristi u određenim segmentima i jednosmerna struja visokog napona. A kompanije koje su zadužene za proizvodnju električne energije u gotovo svim zemljama sveta imaju u posedu i celokupnu infrastrukturu u tom segmentu, tako da osim proizvodnjom, bave se i prenosom, odnosno distribucijom električne energije.

Sledeća Prethodna