Loading...

Šta podrazumeva e - learning?

autor: IT Gimnazija | 10. 09. 2019, 8:25 am
img-responsive

Informacione tehnologije zauzimaju sve bitnije mesto u različitim sferama života. Zapravo je njihova osnovna funkcija da maksimalno olakšaju mnogima, pa zato i nije za čuđenje što imaju svoju funkciju i u oblasti obrazovanja. Primarno se savremene tehnologije koriste u formi učenja, odnosno da budemo precizni, takozvanog učenja na daljinu.

Šta podrazumeva e - learning?

Korišćenje interneta, odnosno sadržaja koji je na njemu dostupan, ali i mnogih multimedijalnih materijala, a na prvom mestu zarad sticanja dodatnih znanja iz određenih oblasti se smatra e - učenjem.

Naravno da je najbitnija karakteristika te vrste edukacije što predavanja mogu da budu organizovana i putem interneta, odnosno što je u pitanju takozvano učenje na daljinu. Na taj način je i znatno olakšano pristupanje edukaciji za svakog kandidata, zato što je njegova obaveza samo da obezbedi optimalne uslove za rad.

Kako funkcioniše e - učenje?

Vrlo je jednostavan princip prema kome e - learning funkcioniše.

Potrebno je da svaki pojedinačni kandidat, koji žele nastavi na taj način da pristupa, ispoštuje ono što srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu stavlja pred svakog zainteresovanog učenika od zahteva.

U principu je e - učenje dostupno u okviru ove specijalizovane obrazovne institucije i odvija se na vrlo jednostavan način. A od zainteresovanih se zahteva da obezbede računar, koji ima adekvatne karakteristike, te da na njega u skladu sa pravilima instaliraju propisani program, a kako bi bili u mogućnosti da pristupaju svim onim sadržajima koji su učenicima i namenjeni.

Sve informacije će njima, naravno na vreme, o svemu tome dati zaposleni u okviru ove obrazovne institucije.

A biće informisan svaki kandidat i o načinu registracije, a u smislu da će ga zaposleni u okviru ove škole informisati o načinu na koji bi trebalo da kreira jedinstvenu lozinku i identifikacioni broj, što će koristiti kako bi mogao da pristupi namenskoj onlajn platformi.

Pored sadržaja, koji će biti u glavnom u formi dokumenata, obično e - učenje nudi i određene aplikacije, koje kandidati imaju pravo da koriste, kako bi zaista nivo svog znanja iz konkretne oblasti maksimalno poboljšali. Bitno je napomenuti da srednja medicinska škola i IT gimnazija Kragujevac nudi mogućnost korišćenja opcije, koja će svakom učeniku pomoći da lakše usvoji znanja predviđena nastavnim programom za određeni obrazovni profil, ali i da prethodno stečena znanja iz konkretne oblasti poboljša.

Pa tako treba odmah razgraničiti i imati na umu da nije dovoljno samo koristiti specijalnu platformu, koja se odnosi na e - učenje, već da je potrebno i unaprediti nivo i kvalitet znanja na svaki drugi način koji je dostupan. Naravno da će predavači informisati sve zainteresovane o tome i pomoći im da pronađu onaj način za unapređenje nivoa znanja, koji će njima lično najviše odgovarati.

Sledeća Prethodna