Loading...

Vozač motornih vozila - jedno od potcenjenih zanimanja

autor: IT Gimnazija | 01. 11. 2019, 3:45 pm
img-responsive

Sama činjenica da je vozač motornih vozila zanimanje, koje je trećeg stepena, utiče na to da taj obrazovni profil bude potcenjen. Naime, neretko se događa da se može čuti kako su kvalifikovani vozači nedovoljno školovani, odnosno nedovoljno obrazovani. Naravno da to zavisi od slučaja do slučaja, te da nikako nije dobro iznositi tako uopštene tvrdnje o bilo kom zanimanja.

Zašto je vozač motornih vozila izuzetno interesantno zanimanje?

Ako uzmete u obzir informaciju da nakon tri godine svako, ko bude pohađao redovno ili vanredno školovanje za zanimanje vozač motornih vozila, III stepen, stiče diplomu i može da se zaposli u struci, trebalo bi da vam bude jasno zašto je to zanimanje posebno interesantno.

Sem toga, srednja emdicinska i IT gimnazija Kragujevac je sertifikovana obrazovna institucija u našoj zemlji i posluje i na području Beograda i Novom Pazara, a u programu ima i stručno osposobljavanje za zanimanje vozač motornih vozila. Treba dodati i podatak da ova obrazovna institucija nudi mogućnost svima, koji ispunjavaju zakonom propisane uslove i uz to imaju želju, da pristupe programu dokvalifikacije ili da izvrše prekvalifikaciju za ovo izuzetno zanimljivo i prilično dobro plaćeno zanimanje.

Jasno je da postoji više tipova školovanja, ali ono što je posebno dobro u svemu tome jeste da kandidat sa stečenom diplomom za zanimanje trećeg stepena, vozač motornih vozila, ima mogućnost da potraži posao i izvan granica naše zemlje. U tom slučaju se vrši samo nostrifikacija diplome, a prema pravilima koja su dostupna u okviru konkretne zemlje. Vrlo važna prednost školovanja za pomenuto zanimanje jeste i ta što učenik, odnosno kandidat postaje vlasnik i važeće vozačke dozvole B kategorije. Uz to, vanredno i redovno školovanje, odnosno programi dokvalifikacije i prekvlifikacije, te stručno osposobljavanje za zanimanje vozač motornih vozila, treći stepen uključuje i praktičan rad. A to znači da će učenici najpre teoretski biti u mogućnosti da steknu znanja, koja su predviđena programom ove edukacije, a posle toga i će i sve to da dopune praktičnim radom.

Školski program je u potpunosti usklađen sa smernicama, koje navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje, a u nastavi su zastupljeni i opšteobrazovni predmeti i stručni.

Isto tako svako ko se odluči za školovanje u okviru ovog smera ima obavezu i da izabere hoće li pohađati predmet verska nastava ili predmet građansko vaspitanje. U principu je to obavezan izborni predmet i podrazumeva se da kandidat mora u toku svake školske godine da se između te dve opcije odluči.

A u programu školovanja za zanimanje vozač motornih vozila, treći stepen se nalazi i opšteobrazovni predmet srpski jezik i književnost, zatim predmeti fizičko i zdravstveno vaspitanje, matematika i strani jezik. Kandidati će izučavati i opšteobrazovne predmete geografija i istorija, kao i predmete fizika i hemija, s tim da su u programu i predmeti muzička umetnost, likovna kultura i računarstvo i informatika, te predmet ustav i prava građana.

U nešto većoj meri su zastupljeni stručni predmeti, pa pored ostalog, svako ko želi da stekne validnu diplomu za pomenuto, izuzetno perspektivno zanimanje treba da izučava stručne predmete motorna vozila, tehnologija materijala i tehničko crtanje, kao i predmet osnovi mašinstva. U programu su zastupljeni i stručni predmeti električni i elektronski uređaji na vozilu, osnovi saobraćajne psihologije i ekologija i zaštita životne sredine, ali i stručni predmeti tehnička mehanika, bezbednost saobraćaja i teret sa integralnim transportom. Još se u programu za sticanje diplome za zvanje vozač motornih vozila nalaze i stručni predmeti regulisanje saobraćaja, poslovanje saobraćajnih preduzeća i saobraćajna infrastruktura, zatim predmet prevoz robe i putnika i stručni predmet transportno pravo i špedicija.

Kao što smo napomenuli prethodno, ovaj program obuhvata i teoretski i praktični deo, a kandidati dobijaju informacije o mestu i načinu organizacije praktične nastave blagovremeno. Vrlo je važna informacija da srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu ima i izdvojena odeljenja u Beogradu, odnosno u Novom Pazaru. Zato i napominjemo da se stručno osposobljavanje, kao i programi prekvalifikacije i dokvalifikacije za zanimanje vozač motornih vozila, III stepen, te i vanredno i redovno školovanje organizuju i u Kragujevcu, ali i u Novom Pazaru i u Beogradu. Potrebno je da lica koja su zainteresovana za pohađanje bilo kog programa od pomenutih, kontaktiraju nadležne u školi i izvrše prijavu u skladu sa pravilima.

Sledeća Prethodna